Clafis langer in zee met SportNavigator.nl

Clafis Engineering heeft haar sponsorovereenkomst met Sport Navigator.NL met 4 jaar verlengd, tot en met de Olympische winterspelen in Sochi.

Tevens zal Clafis Engineering participeren in de Internationale Schaats Academie in Inzell en wordt zij ambassaDEUR en zal in Inzell haar eigen Clafiskamer hebben. Zoals bekend is Sport Navigator.NL drukdoende haar deuren te verkopen, de zogenaamde ambassaDEUREN, om op deze wijze de verbouwings- ende inrichtingskosten te financieren voor de bouw van de eerste Internationale Schaats Academie in de wereld.

Clafis Engineering heeft er wederom voor gekozen om de overeenkomst met het succesvolle sponsorconcept van Marnix Wieberdink, grondlegger van Sport Navigator.NL, te verlengen. Bert Jonker directeur van Clafis Engineering hierover: "De huidige economische omstandigheden nopen ons ertoe om duidelijk en vooral zeer afgewogen keuzes te maken. Deze keuzes hebben te maken met onze visie als bedrijf, onze oprechte bijdrage aan de schaatssport en de gewenste toegevoegde waarde van de sponsoring. Natuurlijk hadden wij er ook voor kunnen kiezen om in zee te gaan met een Nederlandse ploeg, echter het concept van Wieberdink past heel goed bij ons als bedrijf. De groep met buitenlandse schaatsers is al jarenlang een stabiele factor, brengt verschillende wereldtoppers en kampioenen voort en levert daardoor een wezenlijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de schaatssport. Verder is het zo dat Wieberdink, met zijn plannen om een lnternationale Schaats Academie in Inzell te beginnen, duidelijk blijk geeft van een lange termijn visie, gekoppeld aan concrete doelstellingen. Clafis Engineering is er trots op daadwerkelijk te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van internationale schaatsers. De samenwerking met Sport Navigator.NL is ons erg goed bevallen en heeft onze naamsbekendheid een belangrijke impuls gegeven. De verlenging van onze overeenkomst sluit aan bij hoe wij onze business doen: ambitieus, met visie en duidelijke keuzes.”

Clafis Engineering is hiermee een overeenkomst aangegaan met een optie tot verlenging tot 2018. Hiermee geven zowel Clafis Engineering als Sport Navigator.NL aan dat zij een zeer lange termijn doelstelling voor ogen hebben. Marnix Wieberdink hierover: "Alhoewel Clafis Engineering een nieuwkomer was binnen onze vaste groep van sponsoren KIA en G4S, heeft Clafis Engineering door haar betrokkenheid veel voor ons betekend. Het is evident dat ik ingenomen ben met de nieuwe overeenkomst. De inhoud en de lengte van de overeenkomst mag onder de huidige marktomstandigheden dan ook zeker bijzonder genoemd worden.”