Aftrap BetCity Breedtesport-campagne succesvol

Op woensdag 9 november vond de aftrap van de Breedtesport-campagne van BetCity.nl plaats op de Nationale Sport Vakbeurs 2022. Het is een groot succes gebleken. In totaal is er reeds 2,5 kilometer aan sponsorborden aangevraagd door meer dan 300 amateurclubs.

Met de campagne wil BetCity iets terug doen voor de gehele breedtesport in Nederland. Om de lancering te vieren had BetCity twee mogelijkheden gecreëerd om op deze dag nog wat ‘extra’ sponsoring te ontvangen. Zo konden alle clubs die zich inschreven aan een digitaal rad draaien om het sponsorbedrag te verdubbelen of te viervoudige en is onder alle inschrijvingen ook nog eens eenmalig € 4.000,- verloot.

“Als BetCity zijnde delen we de voorliefde en passie voor sport met onze spelers. Dit tonen we uiteraard met onze partnerships met verschillende profclubs en evenementen maar de breedtesport is hierbinnen minstens net zo belangrijk. Dit is ook een van de redenen dat we al langer van plan waren om een campagne in het leven te roepen waarbij we alle amateursportvereniging kunnen ondersteunen. Van Hockey tot Kaatsen en van topamateur tot kelderklasse,” zegt Marco Albregts (Director Sponsorships).

“We hebben met onze campagnepartner ZPRESS een digitale omgeving (www.betcitysponsorbord.nl) gecreëerd waar sportverenigingen aan de hand van het niveau van het eerste team of het ledenaantal zelf zijn sponsorbedrag kan bepalen. De verdere stappen in het proces verlopen ook allemaal via dit platform. Wij hopen hiermee op een laagdrempelige manier alle 28.000+ amateur sportverenigingen te mogen ondersteunen.”

Naschrift 3 april 2023

Helaas heeft BetCity.nl moeten besluiten om de breedtesportcampagne met onmiddellijk ingang stop te zetten. Ondanks dat BetCity.nl veel amateurverenigingen financieel mocht ondersteunen in de afgelopen periode, kunnen zij niet langer met 100% zekerheid zeggen dat ze met de sponsoruitingen geen kwetsbare doelgroepen bereiken. Dit betekent dat ze vanuit hun zorgplicht deze campagne niet op een goede wijze kunnen invullen. Clubs die reeds een aanvraag hebben gedaan zullen gewoon hun sponsorbijdrage ontvangen voor het huidige seizoen en ook reeds ontvangen gelden mogen de clubs houden.