Gezonde Generatie nieuwe partner Olympic Moves

Zoals wij begin oktober al meldde wordt Gezonde Generatie de nieuwe partner van Olympic Moves, een initiatief van NOS*NSF en de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) en de grootste scholencompetitie van Nederland. De samenwerking is nu officieel bekend gemaakt.

Jongeren bewegen en sporten veel te weinig. Uit onderzoek van MarketResponse, in opdracht van twintig gezondheidsfondsen, blijkt dat jongeren verschillende barrières ervaren om te bewegen en sporten. VMBO-leerlingen noemen de kosten als grootste belemmering. Leerlingen op HAVO/VWO geven aan dat ze te veel andere verplichtingen hebben. Alle jongeren ervaren weinig support vanuit hun omgeving. Rolmodellen die het gezonde voorbeeld geven zijn schaars en slechts 25% van de jongeren voelt zich aangemoedigd om meer te bewegen. Daar willen NOC*NSF en twintig gezondheidsfondsen verandering in brengen. Samen met TeamNL sporters gaan zij onder andere via ‘Olympic Moves’ jongeren inspireren om meer te sporten en bewegen. Het doel is om zo alle jongeren een eerlijke kans te geven op een sportief, gezond en gelukkig leven. Ongeacht opleiding, achtergrond, inkomen of beperking.

Het is bekend dat leerlingen op het VMBO vaak ongezonder leven dan hun leeftijdsgenoten op HAVO/VWO. Wat dit onderzoek laat zien is dat VMBO-leerlingen hun eigen gezondheid en leven ook een lager cijfer geven dan HAVO/VWO-leerlingen. Op het VMBO is dus de grootste winst te behalen als het gaat om gezondheid en geluk. Binnen het Gezonde Generatie- én het Olympic Moves programma- wordt daarom de komende jaren extra aandacht besteed aan het VMBO. Dit lijkt mooi aan te sluiten bij de behoefte van de leerlingen. 70% van de VMBO-ers geeft namelijk aan dat er meer aandacht mag komen voor het feit dat je door sporten en bewegen lekkerder in je vel komt te zitten. En dat is precies wat de sporters van TeamNL willen overbrengen naar de leerlingen. “Gymdocenten zijn van onschatbare waarde voor het in beweging brengen van de leerlingen", aldus Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF. "Maar ze zijn ook van onschatbare waarde voor Olympic Moves, van de inschrijving tot het coachen en begeleiden tijdens de wedstrijden en finales. Het is mooi dat we met Olympic Moves ook veel gymdocenten bereiken en voor de leerlingen is het support van de sporters van Team NL natuurlijk fantastisch. Zij kunnen als geen ander de boodschap overbrengen dat je net als sport ook je gedrag en leefstijl kunt trainen. En dat het de moeite loont om dat te doen, want je wordt daar niet alleen beter van in je sport, maar op vele terreinen van het leven. En dat gunnen wij iedere jongere.”

Aanvullend partnerschap voor 150.000 jongeren

De samenwerking met de Gezonde Generatie moet zorgen voor een bredere en rijker programma van Olympic Moves, dat al sinds 18 jaar door NOC*NSF en de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) wordt georganiseerd. Meer dan duizend vakdocenten lichamelijke opvoeding zetten zich in om via ‘Olympic Moves’ (de grootste schoolsportcompetitie voor het voortgezet onderwijs) meer dan 150.000 jongeren actief te laten bewegen.

Jongeren kunnen wel wat extra aanmoediging en goede voorbeelden gebruiken als het gaat om een sportieve en gezonde leefstijl. Die support willen twintig gezondheidsfondsen samen met NOC*NSF geven. Met de Gezonde Generatie als nieuwe partner van Olympic Moves wordt de eerste stap gezet. ‘Wij vinden het belangrijk dat iedere jongere in Nederland, ongeacht opleiding, inkomen, achtergrond of beperking, de kans krijgt op een gezond en gelukkig leven. Dat is de kern van het Gezonde Generatie programma van de twintig gezondheidsfondsen. Geweldig dat NOC*NSF, met steun van Nederlandse Loterij, de Gezonde Generatie omarmt. Voldoende sporten en bewegen is cruciaal en belangrijker dan ooit. Er is één plek waar alle jongeren komen en dat is op school. Het inspirerende schoolsportprogramma ‘Olympic Moves’ willen we benutten om sport, bewegen én gezondheid nog dichter bij alle jongeren van Nederland te brengen. Juist ook bij de jongeren die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.’ Aldus Mark Monsma, directeur van het programma Gezonde Generatie.

De samenwerking tussen NOC*NSF en de twintig gezondheidsfondsen is, met steun van Nederlandse Loterij, in mei 2020 aangekondigd. Met de Gezonde Generatie als partner van Olympic Moves wordt een concrete stap gezet, waarmee de samenwerking wordt geformaliseerd. De intentie is een duurzame en vruchtbare samenwerking op weg naar gezondste generatie van de wereld in 2040.

Dat dit partnership tijdens de Corona-crisis naar buiten komt is geen verrassing. "Jongeren vinden sporten en bewegen heel belangrijk, juist ook in coronatijd. 63% van de jongeren vindt dat er meer aandacht moet komen voor sporten en bewegen. Het liefst op school, en in clubverband. Het is bijzonder dat we juist in deze tijd dit belangrijke partnership kunnen sluiten", aldus Ruben Houkes, directeur 2Basics, het bureau dat het partnership tot stand bracht en begeleidt.