KNSB verspreidt vijftig Schoolschaatsboxen voor 'de leukste schaatsles'

De KNSB heeft samen met partner Trachitol een Schoolschaatsbox ontwikkeld. Deze kunststof kist bevat diverse materialen waarmee (gym)docenten en schaatsinstructeurs ‘de leukste schaatsles’ kunnen aanbieden aan kinderen t/m 12 jaar oud.

Met het materiaal kunnen de kinderen die komen schoolschaatsen in een uur tijd aan de hand van vier schaatsspellen leren schaatsen, onder meer door een Elfstedenparcours met stempelkaarten.
De KNSB wil hiermee schaatslessen bevorderen. Spelenderwijs maken kinderen op laagdrempelige wijze kennis met de schaatssport. Het programma past geheel in IJSTIJD!, het jeugdschaatsplan van de KNSB dat in deze vorm zijn tweede seizoen is ingegaan. Bij dit programma zijn veel partijen aangesloten, waaronder vijftig tijdelijke ijsbanen die rond Kerstmis in stads- en dorpscentra liggen en een selectie van permanente kunstijsbanen. Al deze ijsbanen krijgen de box uitgereikt.
"IJSTIJD! is bedoeld om, nu natuurijs schaarser wordt, meer kinderen vaker te laten schaatsen. Trachitol draagt daar graag zijn steentje aan bij, omdat de sponsor de schaatskoorts in Nederland wil bevorderen", aldus de KNSB.

Het is de bedoeling dat op de tijdelijke én permanente kunstijsbanen deze winter weer 250.000 kinderen schoolschaatsen. Dankzij IJSTIJD! kunnen kinderen na het schoolschaatsen nog een keer gratis of met korting een bezoek brengen aan een ijsbaan dichtbij huis. Meer informatie voor scholen is te vinden op www.schaatsen.nl/scholen .