Menno Geelen en Ruud de Langen over de SponsorRingen

Het is weer mogelijk om cases in te zenden voor de SponsorRingen. De 22e jaargang heeft met Menno Geelen (Commercieel Directeur van Ajax) een nieuwe voorzitter van de hoofdjury. Ruud de Langen (Chief Growth Officer van dentsu Nederland) is aangetreden als bestuurslid. Hoe kijken zij terug op afgelopen jaar en wat gaat er dit jaar veranderen in de jurering van de SponsorRingen?

Menno Geelen

Foto: Pro Shots

Waarom heb jij ja gezegd op de vraag om voorzitter van de hoofdjury te worden?
“Ik vind sponsoring nog steeds een geweldig mooi instrument voor bedrijven om hun (marketing)doelstellingen te halen. Het vakgebied wordt altijd van buiten kritisch gevolgd, wat goed is. Maar het is ook belangrijk en leuk om de successen die voortvloeien uit partnerships tussen sponsor en gesponsorde te laten zien. Daar is de SponsorRing een mooi platform voor en daar help ik graag aan mee. De afgelopen jaren deed ik dat al als lid van de hoofdjury en nu mag ik als voorzitter dat nog een jaar doen. Dat vind ik belangrijk, maar vooral ook heel leuk.”

Wat gaat er goed en wat kan er nog verbeterd worden bij de hoofdjurering?
“We willen in ieder geval nauwer samenwerken met de vakjury’s. Onze kennis samen bundelen en ruimte hebben om samen dingen te bespreken. We blijven groot voorstander van de presentaties van de cases. Dan hoor en zie je vaak een stuk meer dan je louter en alleen leest in de ingezonden caseformulieren. Waarbij we wel willen oproepen om altijd samen te presenteren, dus zowel de gesponsorde als de sponsor, en de presentatie niet alleen over te laten aan het bureau.”

Welke ontwikkelingen zie jij in de jaren dat jij in de hoofdjury zit bij de ingezonden cases?
“We merken de laatste jaren dat cases veel beter worden doorgerekend en de resultaten helder inzicht verschaffen. Tevens is de creativiteit van een case belangrijk. Maar vooral de link tussen de gesponsorde en de sponsor moet kloppen. En soms kan een op het oog niet logische link toch heel sterk zijn gebleken. Aan de inzenders de taak om dat te laten zien.”

We merken de laatste jaren dat cases veel beter worden doorgerekend en de resultaten helder inzicht verschaffen

Menno Geelen, AFC Ajax

Afgelopen jaar werden de SponsorRingen gedomineerd door voetbalcases van PSV, Feyenoord, SC Heerenveen en FC Emmen. Heb jij daar een verklaring voor?
“Dat deed mij in ieder geval enorm deugd. De jaren ervoor mochten we als Ajax twee keer op rij een SponsorRing winnen. Als voetbalclub waren we toen wel de enige. Het is echt een mooie ontwikkeling dat nu meer clubs hier zo serieus mee bezig zijn en ook de tijd nemen om een case in te dienen. Zonder heel erg voor eigen parochie te preken - maar stiekem toch een beetje - vind ik dat het sponsoren van een voetbalclub of een andere activatie met een club nog steeds zorgt voor een enorme ROI. Overigens geldt dat sowieso altijd voor sterke sponsorcases, daarom is het ook goed dat we samen ons vakgebied promoten.”

Cathelijne Broers en Joris Aperghis stoppen als hoofdjurylid. Dat betekent dat er een aanvulling komt op de jury?
“Zeker, we hopen dit zo snel mogelijk rond te hebben. Daar zijn we samen met het bestuur druk mee bezig. Er komt een nieuw hoofdjurylid bij. De vijfde stoel wordt wisselend ingenomen door de desbetreffende vakjuryvoorzitter. Ik maak wel graag van deze gelegenheid gebruik om te zeggen dat ik erg blij ben dat zowel Dorkas Koenen als Remco Marinus deel blijven uitmaken van de hoofdjury. En ik spreek ook graag dank uit aan Cathelijne en Joris voor hun inzet de afgelopen jaren als hoofdjuryleden. Persoonlijk vond ik het heel prettig om met hen samen te mogen werken.”

Ruud de Langen

Waarom heb je ja gezegd op de vraag om bestuurslid van de Stichting SponsorRingen te worden?
“Sponsoring als discipline staat nog een beetje teveel op zichzelf. Terwijl het benutten van een goede sponsoring juist om een integrale benadering van middelen vraagt. Daarom heeft het bestuur gevraagd ook bestuursleden uit andere disciplines te vragen. Wat ik uiteraard een goed idee vind.”

Welke specifieke taken heb jij binnen het bestuur en waar hoop jij een bijdrage aan te kunnen leveren?
“Op dit moment hou ik me bezig met het juryproces en probeer ik dat samen met Michel van Grunsven te verbeteren. Hiervoor kijken we naar de feedback van vorig jaar door juryleden en inzenders en proberen we onze eigen ervaring daar aan toe te voegen. Door bijvoorbeeld ook naar andere awards te kijken en daar het beste uit te halen. In algemene zin zal ik vanuit het bestuur met het perspectief van data, creatie en media alle activiteiten bekijken.”

Wat gaat er veranderen in het jureringsproces in vergelijking met vorig jaar?
“Uitgangspunt is en blijft natuurlijk dat de beste case moet winnen! Een belangrijke verandering is het feit dat de hoofdjury wordt aangevuld door de juryvoorzitter van een betreffende deelcategorie. Samen besluiten zij wie de winnaars worden. Het kan dus niet meer gebeuren dat een hoofdjury een vakjury ‘overrulet’ door bijvoorbeeld opeens een niet door hen genomineerde case alsnog op tafel te brengen. Zodoende brengen we meer objectiviteit in het proces en worden de vakjury’s serieuzer genomen.”

Welke verbeteringen komen er in het inzendformulier?

“We gaan in de caseformulieren concreter vragen naar het inzicht dat tot het idee heeft geleid. Daarnaast moet duidelijk beschreven worden hoe de executie tot het resultaat heeft geleid. Hierbij is het belangrijk om dit te relateren aan de vooraf benoemde doelstellingen. Het lijkt logisch, maar dit ontbreekt echt nog vaak. Ook beperken we het aantal inzendingen per case. Je kunt niet meer 1 case in alle categorieën inzenden. Ook zal er na inzending een check zijn vanuit ons of de case in de juiste categorie is ingezonden.”

Juist in deze tijd zijn er veel innovatieve sponsorships in het mediadomein ontstaan

Ruud de Langen, dentsu Nederland

De SponsorRingen hebben een lastige relatie met mediasponsoring en mediapartijen. Wat kun jij vanuit jouw achtergrond doen om dat te verbeteren?
“Met Robert Bernink, ook de voorzitter van de vakjury Media komend jaar, gaan wij samen actiever aan de slag met het benaderen van de mediapartijen. Er zijn echt veel cases die bijvoorbeeld voor een AMMA of Effie worden ingestuurd die ook in aanmerking komen voor een SponsorRing. Ook verversen we de Media vakjury, die we ook gaan vragen actief de mediapartijen te activeren.”

Topcases als Vodafone en The Voice of Holland, Heineken en Mijn Tent is Top en WE Fashion en GTST hebben we afgelopen jaren gemist. Zijn er geen goede mediacases meer?

“De cases die je noemt zijn inderdaad goede cases. Ik denk dat er veel partnerships zijn die niet per se gedreven worden door TV en wel innovatief zijn. Ik denk aan de samenwerking van Zwitsal en het Concertgebouworkest dat nieuwe mediakanalen als Spotify en Youtube heel goed heeft benut om het concept tot leven te brengen. Hier wonnen zij overigens ook een AMMA mee. Ik zie nog wel meer AMMA nominaties en winnaars die ook voor de SponsorRing zouden moeten inzenden. Juist in deze tijd, waarin we door Covid vier jaar vooruit zijn gezet in de tijd qua digitalisering, zijn er veel innovatieve sponsorships in het mediadomein ontstaan. We hopen op veel inzendingen uit die hoek.”

Jouw benoeming als bestuurslid moet ook leiden tot een verdere integratie van de SponsorRingen in andere vakgebieden. Hoe staat het daarmee?

“Wat ik probeer is om een breder perspectief op sponsoring aan te brengen. Laten zien hoe belangrijk het is om een sponsorship op een integrale manier te benaderen. Dat betekent ook dat vakgebieden moeten gaan samenwerken. Die gaan we ook benaderen. De creatieve en digitale disciplines kunnen waarde toevoegen in dit proces. Ik vind de naam SponsorRing ook eigenlijk niet van deze tijd. Het heeft teveel het gevoel van ergens je naam op plakken. Maar we zijn al verder, en moeten nog verder gaan in het samenwerken. Ik heb in het bestuur al voorgesteld om de SponsorRing om te dopen in de PartnerRing.”

Ook een case waar je trots op bent. Schrijf je dan hier in voor de SponsorRing