Frank van den Wall Bake partner bij reputatiebureau IVRM Sport

IVRM Reputatie lanceert IVRM Sport. Met dit initiatief wil het bureau bijdragen aan de ontwikkeling van sport en het verzilveren van de waarde van sport voor de reputatie van sponsors. Frank van den Wall Bake treedt als associate partner toe tot IVRM Sport. Uitgangspunt voor de samenwerking is de gezamenlijke wens om de maatschappelijke betekenis van sport voor sportorganisaties en voor sponsors te verbeteren.

IVRM Sport richt zich op twee doelgroepen: sport als sector (sportbonden, -verenigingen en sportkoepels) en organisaties die een partnership hebben of willen aangaan met sport.

"Sport is van grote betekenis voor de samenleving", laat IVRM Sport weten in het persbericht van de aankondiging. "Als het gaat om gezondheid, plezier en beleving en als bindmiddel voor saamhorigheid en sociale cohesie. Sport bereikt mensen en -belangrijker nog- sport raakt mensen. De reputatie van sportorganisaties staat onder druk. Daarnaast is bij veel sponsorinitiatieven onvoldoende sprake van een partnership dat de sport beter maakt en zo de maatschappelijke relevantie en impact van de sponsor versterkt."

Frank van den Wall Bake: “Sport wordt geconfronteerd met een veelvoud aan onverwachte wensen en eisen. Is de sport eigenlijk wel in staat optimaal te kapitaliseren op haar dominante plaats in de samenleving? Een plaats die een dagelijks toenemende hoeveelheid media-aandacht met zich meebrengt. De sport moet beseffen dat de reputatie van de sport uiteindelijk bepalend is, niet in het minst voor het welslagen van partnerships, die nu noodzakelijker zijn dan ooit. Zoals in elke wedstrijd, het goed ingespeeld zijn en de opstelling brengen de winst.”

“Sport wordt door sponsors onvoldoende ingezet om maatschappelijke impact te maken. Bij activatie staan vaak te nadrukkelijk de marketingdoelen centraal, terwijl sponsors met directe betrokkenheid bij en liefde voor de sport veel meer impact maken, vertrouwen genieten en hun reputatie versterken. De waarde van sport is veel hoger dan de prijs die ervoor wordt betaald”, aldus Maarten Halsema, directeur IVRM Reputatie.

Over IVRM Sport

IVRM Sport wil de reputatiewaarde van sportorganisaties en van sponsors verhogen. Dat doet men met jarenlange expertise en bewezen methodieken op het gebied van sport en reputatie. Door de unieke waarden en de kansen van sport te benutten, vergroten sportorganisaties en bedrijven hun maatschappelijke impact, is sport dienstbaar aan het verhogen van de reputatiewaarde van organisaties en dragen ze bij aan het welzijn van de samenleving. Ga voor meer informatie over IVRM Sport naar www.ivrm.nl/sport.