Impact coronavirus op sportwereld ca. 950 miljoen

NOC*NSF schat op dit moment de negatieve financiële impact voor de Nederlandse sportsector van de genomen maatregelen op 950 miljoen euro in de periode tot en met de zomer.

De maatregelen in verband met het coronavirus hebben een enorme impact op de Nederlandse samenleving en daarmee ook op de sportsector, laat de sportkoepel in een toelichting weten. Het komt er in de praktijk op neer dat de sport in Nederland stil is komen te liggen. Competities liggen stil, alle verenigings- en clubactiviteiten zijn afgelast. Accommodaties, zwembaden en sportclubs zijn gesloten. Ook alle evenementen zijn afgelast, vooralsnog tot 6 april.

NOC*NSF zegt dat het op dit moment lastig is om de financiële schade van de corona-crisis voor de sport in Nederland exact te becijferen. Deze loopt van enkele duizenden euro’s voor de ene sportbond tot in de tientallen miljoenen voor de andere. Een groot deel van de gevolgen komt voor rekening van lokale sportaanbieders, zowel verenigingen als ondernemers. Maar ook de sportbonden en de organisatoren van evenementen worden hard geraakt en in een aantal gevallen, net als veel ondernemers, in hun voortbestaan bedreigd.

De grootste schadeposten tot 1 augustus zijn:
Weggevallen contributies sportverenigingen. € 140 miljoen
Inkomstenderving kantines. € 150 miljoen
Afgelasting of uitstel van (grote) sportevenementen. € 200 miljoen
Inkomstenderving lokale ondernemers in de sport. € 300 miljoen
Betaald voetbal. €110 miljoen
Inkomstenderving sportbonden. € 50 miljoen

De totale geschatte schade voor de sportsector tot 1 augustus komt daarmee op ca. € 950 miljoen.

Alle bij NOC*NSF aangesloten sportbonden is gevraagd om een inschatting te maken van de kosten en gederfde inkomsten in verband met de corona-crisis voor zichzelf en voor de bij hen aangesloten verenigingen en clubs. Het beeld wat hieruit naar voren komt is divers, maar dat er een grote financiële impact is, staat als een paal boven water.

Hieronder een greep uit de verschillende schadeposten voor de sport die NOC*NSF heeft geïnventariseerd, met de nadruk op de bonden, evenementen en sponsoring:

Evenementen

Er is inmiddels al een aantal grote evenementen afgelast of uitgesteld vanwege het corona-virus. Dit raakt onder meer de betrokken bonden, organisatoren en sportmarketing- en evenementenbureaus. Inkomsten vallen weg terwijl kosten wel zijn gemaakt. De daadwerkelijke financiële schade hangt af van de afspraken die gemaakt zijn met leveranciers, sponsors en subsidieverstrekkers. Het gaat op dit moment al om een schadepost van tientallen miljoenen.
Ook bij een eventueel verzetten van het betreffende evenement, zoals zojuist gebeurd met het EK Voetbal 2020, lopen de kosten door gezien de vereiste inspanning om tot nieuwe plannen te komen. De kosten kunnen niet gedekt worden door extra inkomsten aangezien er geen nieuwe verdienmogelijkheden kunnen worden opgezet.
De totale schadepost in het kader van (grote) sportevenementen voor de betrokken partijen in Nederland wordt door NOC*NSF geraamd op € 200 miljoen.


Sportverenigingen


De KNVB heeft de totale financiële gevolgen voor alleen het (lokale) amateurvoetbal tot 1 augustus al becijferd op € 90 miljoen. Lokale sportsponsors, zelf ook vaak middenstanders die nu getroffen worden, haken af.

Sportbonden


Sportbonden hebben zelf met diverse kostenposten te maken. Zo zijn er diverse programma’s (zowel topsport als sportparticipatie) die van het ene op het andere moment stil zijn gelegd. Gemaakte kosten voor de huur van accommodaties, inzet van professionals, vliegtickets en hotels gaan verloren. Dit gaat voor een aantal bonden om substantiële bedragen. Als voorbeeld de KNBSB (honkbal), die nu al geconfronteerd wordt met een kostenpost van bijna een kwart miljoen euro vanwege geschrapte toernooien.

Ook op het gebied van sponsoring, partnerships en inkomsten uit media(rechten) zijn er inkomsten die wegvallen. Doordat alle sectoren lijden onder de huidige corona-crisis is de verwachting dat het effect nog lang zal na-ijlen en ook zal doorwerken in bijvoorbeeld beschikbare sponsorbudgetten voor de komende jaren. Bij verschillende bonden lopen op dit moment besprekingen over het voortzetten van sponsorcontracten voor ná deze Olympische cyclus, en deze besprekingen staan nu zwaar onder druk. De totale inkomstenderving voor sportbonden wordt op dit moment geschat op 50 miljoen.