Mascha van Werven: “Denken vanuit een nieuwe realiteit”

Behalve dat er bij NOC*NSF opluchting is dat snel duidelijk was wanneer de Olympische Spelen in 2021 plaatsvinden, is er vooral bezinning bij de sportkoepel om te bepalen hoe men de Nederlandse sport nu en na de coronacrisis het best kan ondersteunen. Het betekent denken vanuit een nieuwe realiteit. Mascha van Werven, Manager Afdeling Partnerships & Commercie, merkt een grote solidariteit, ook vanuit de partners in het bedrijfsleven.

Welke initiatieven heeft NOC*NSF momenteel voor de ondersteuning van de Nederlandse sport als gevolg van de coronacrisis?
Mascha van Werven: “Als eerste is er bij ons behoefte aan bezinning om te bepalen hoe we na de coronacrisis de sport in Nederland het beste kunnen ondersteunen. Daar spreken we over met de rijksoverheid, met provincies, gemeenten en zeker ook met onze partners uit het bedrijfsleven. We zijn intensief in gesprek met onze partners en de solidariteit van hen met de sport is groot. Er worden verschillende initiatieven vanuit onze partners opgestart om juist nu de sport te helpen. We ondersteunen ook de ‘Bewaar je ticket, geniet later’-oproep die de Nederlandse theaters, concertzalen, poppodia, evenement- en sportorganisatoren, musea en festivals hebben gedaan en waarbij zij gezamenlijk aan bezoekers vragen om hun tickets te behouden en zo de sport en de culturele sector te steunen. Deze sectoren hebben in gezamenlijkheid een regeling ontwikkeld, met ondersteuning van de ministeries van OC&W en VWS.”

Dat staat los van het Coronanoodfonds Sport dat NOC*NSF heeft opgericht?
Van Werven: “Ja. Het Coronanoodfonds Sport is er voor het oplossen van financiële en acute problemen ontstaan door de uitbraak van corona. Het is de bedoeling van dit fonds om te voorkomen dat de continuïteit van de betreffende landelijke sportorganisatie in gevaar komt. Het is een aanvulling op de noodmaatregelen van het kabinet om verenigingen en stichtingen te ondersteunen. Het is ook een aanvulling op noodmaatregelen getroffen door andere partijen zoals banken en andere bedrijven. Het Coronanoodfonds beoogt een vangnet te zijn voor de aangesloten sportbonden als zij in de problemen komen door de uitbraak van Corona. Het kan zijn dat zij zo beter hun verenigingen kunnen ontlasten. Dat is aan hen. Er wordt nog aan cofinanciering gewerkt vanuit VWS en andere partijen, zoals onze partners. Concrete invulling zal dan ook volgen. De openingsdatum van dit fonds hebben we nog niet vastgesteld. Wel hebben we inmiddels zicht op vulling van 5 miljoen door dit bedrag zelf op zij te zetten.”

Met het besluit om de Spelen een jaar uit te stellen werd het mogelijk de focus te verleggen en aandacht te geven aan wat nu aandacht nodig heeft

Mascha van Werven

Na de eerste teleurstelling van het uitstel van de spelen zal er in ieder geval opluchting zijn dat er zo snel een nieuwe datum voor de spelen is vastgesteld waar je nu naar toe kunt werken?
Van Werven: “Vanuit de sport hebben we, net als de rest van Nederland, de focus in eerste instantie op het bestrijden en indammen van het Covid-19 virus. Dat betekent dat we er alles aan doen, conform de richtlijnen van de overheid, RIVM en andere instanties om hier optimaal aan bij te dragen. Als gevolg hiervan is dan ook eerst het advies aan alle sportverenigingen gegeven om per direct alle competities te stoppen. Het kabinet heeft bovendien op 15 maart de maatregel genomen om alle sportaccommodaties te sluiten. En die maatregel duurt nu zeker nog tot 28 april. Uiteraard gelden deze regels ook voor de topsport. Dat betekent dat ook alle trainingsaccommodaties voor de TeamNL atleten zijn gesloten. Echter, doordat de Spelen nog steeds op ‘doorgaan’ stonden, en in andere landen deels andere maatregelen werden genomen en atleten in sommige gevallen daar wel door konden trainen in de goede faciliteiten, ontstond er terechte onrust. Onze TeamNL-ers hebben vier jaar lang alles opzij gezet om tijdens de Spelen te mogen strijden tegen de beste sporters van de wereld. Door de verschillen van aanpak in de verschillende landen kwamen een aantal fundamentele zaken in het gedrang, zoals gelijke kansen om je voor te bereiden en ook de dopingcontroles. Daarnaast raakt alles wat er nu op de wereld gebeurt natuurlijk ook de atleten van TeamNL. Zij willen ook graag bijdragen aan het tegen gaan van de verspreiding en het beschermen van kwetsbare groepen. Met het besluit om de Spelen een jaar uit te stellen, werd het mogelijk de focus te verleggen en aandacht te geven aan wat nu aandacht nodig heeft. Uiteraard brengt dit weer andere uitdagingen met zich mee, zowel voor atleten, sportbonden, NOC*NSF, het organising committee en het IOC. De antwoorden op die uitdagingen, daar wordt nu aan gewerkt.”
“Waar we zeker opgelucht over zijn is dat de Spelen slechts zijn uitgesteld en niet geheel afgelast. Je moet er niet aan denken hoe dat voor deze generatie sporters zou zijn geweest. Dit betekent overigens niet dat we met een nieuwe datum klakkeloos onze bestaande plannen weer tevoorschijn halen en vol aan de slag gaan om die plannen uit te voeren, alleen nu een jaar later. Wat we doen is, zoals ook premier Rutte verwoordde in zijn speech van 7 april, bedenken hoe we in de nieuwe realiteit de uitzending van TeamNL naar Tokyo willen gaan inrichten. Wat is passend? Dat doen we vanuit sponsorperspectief dan ook samen met onze partners.”

Van verschillende partners van NOC*NSF zoals Rabobank en Missie H2, loopt het sponsorcontract dit jaar af. Welk scenario heeft bij jullie de voorkeur wat betreft het door laten lopen en/of verlengen van de partnerships tot en met 2021?
Van Werven: “Alle partners tonen zich solidair aan de sport. Dat betekent dat ze unaniem hebben uitgesproken de sport te willen blijven ondersteunen. Uiteraard verschilt het ook per bedrijf wat de consequenties van het Covid-19 virus zijn op de eigen organisatie. Als je dan kijkt naar onze huidige partnerportefeuille, dan kenmerkt deze zich door met name langdurige partnerships. Ook nu heeft dat onze voorkeur, waarbij we wel vanuit beide kanten eerst in beeld moeten krijgen wat de consequenties zijn van de huidige crisis en hoe we die het hoofd willen en kunnen bieden. De tijd die hiervoor nodig is verschilt per organisatie. Concreet betekent dit dat we met een aantal partners de invulling tot en met 2021 aan het bepalen zijn en wel direct de doorkijk maken naar een verdere toekomst. We kijken met alle partners al weer vooruit waarbij we wel proberen te denken vanuit een nieuwe realiteit. Ook dat vraagt aandacht, zo ook de vraag van premier Rutte om in allerlei sectoren na te denken over een anderhalvemeter scenario. Onze partners die ook in andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de horeca actief zijn, hebben ook die vraag gekregen en hebben daar tijd en aandacht voor nodig. Het verschilt dan ook per organisatie hoe snel besluitvorming georganiseerd kan worden.”

Dat zal zeker gelden voor Missie H2 waar zes verschillende partners bij zijn aangehaakt?
Van Werven: “Zoals aangegeven verschilt het per organisatie hoe snel op de nieuwe situatie geacteerd kan worden en besluitvorming georganiseerd kan worden. Je kunt je voorstellen dat bij een coalitie met meerdere partijen dit meer tijd vraagt.”

De rechten rondom TeamNL rondom de Spelen verschuiven naar 2021

Wat betekent de verlenging tot 2021 voor de TeamNL-propositie na die periode? Die zal onder druk komen te staan?
Van Werven: “Onze partners van de Nederlandse Sport zijn, zoals de naam al zegt, partner van de hele Nederlandse sport. Dus ook van de breedtesport. En juist nu heeft de breedtesport support nodig. We kijken dan ook met onze partners hoe we juist nu de bonden kunnen helpen om die extra ondersteuning voor de sportverenigingen kunnen bieden. Dit betekent ook dat de rechten rondom TeamNL rondom de Spelen nu verschuiven naar 2021, waarbij we in afwachting zijn van een reactie van het IOC hoe de Spelen eruit komen te zien en hoe wij vervolgens de uitzending van TeamNL daar naartoe vorm gaan geven. De overige onderdelen blijven (meer dan ooit) overeind. Zodra wij meer duidelijkheid hebben over hoe we de uitgestelde uitzending van TeamNL naar Tokyo gaan doen, en daar is nog veel van afhankelijk van berichten uit Tokyo en van IOC, kunnen we concreet in overleg treden over de samenwerking volgend jaar en de jaren daarna. Immers, we gaan na Tokyo 2020 (in 2021) dan vrijwel in één keer door naar Beijing 2020 (maar een half jaar later) en naar Parijs drie jaar later. Kan erg interessant worden. Zeker als je daarbij ook optelt dat we in de tweede helft van dit jaar met elkaar hard nodig zullen zijn om onze Nederlandse unieke fijnmazige sportstructuur overeind te houden. Enige temporisering is ook van belang voor onze partners die vaak ook in het ongewisse zijn over hun eigen toekomst.”

Jullie waren ongetwijfeld in gesprek met nieuwe partners. Die gesprekken staan on hold of zijn zelfs afgeblazen?
Van Werven: “Die gesprekken zijn nog steeds gaande, maar wel in een aangepast tempo. Wat ook past bij deze tijd waarin we eerst willen bepalen hoe we in deze nieuwe realiteit willen en kunnen gaan samenwerken.”

Een van de lastigste gesprekken zal zijn geweest met ATPI, dat na dit jaar zou stoppen, en Sunweb, dat de zakelijke reizen van ATPI over zou nemen. Daar zijn jullie snel en naar tevredenheid uitgekomen.
Van Werven: “We zijn direct met de drie partijen om de digitale tafel gegaan, al voor dat het definitieve besluit rondom uitstel van de Spelen was genomen. Hierin trekken we samen op in het proces wat nu opgepakt en gevolgd moet gaan worden. Tevens zijn we nu in afwachting van antwoorden vanuit het IOC en TOCOG met betrekking tot de richtlijnen die ze gaan uitgeven rondom wedstrijdtickets, hotelreserveringen etc. De rolverdeling zoals afgesproken voor de Spelen van Tokyo, houden we in goed overleg, in stand, ook nu de Spelen verschoven zijn naar 2021.”

In het TeamNL-partnership zitten marketingrechten bij de verschillende bonden. Ook daar zal een deel, noodgedwongen, van wegvallen. Hoe gaan jullie dat compenseren?
Van Werven: “We kijken met onze partners hoe we juist nu de bonden kunnen helpen die extra ondersteuning voor de sportverenigingen kunnen bieden en ook hoe we hier relevante activaties bij kunnen ontwikkelen samen met partners en bonden. Een voorbeeld hiervan is Fit met TeamNL en Fit met TeamNL kids, waarop we binnen een week enorm veel meer unieke bezoekers hebben mogen ontvangen voor alle verschillende sporten. Per partner zijn ook gepersonaliseerde versies gemaakt om in te zetten naar de eigen medewerkers en hun gezinnen. Dit betekent creativiteit om relevant te zijn met alternatieve rechten en we blikken uiteraard vooruit naar de periode ‘na corona’, ongetwijfeld zullen er weer veel mooie sportwedstrijden gespeeld gaan worden, aangepast met de ontwikkelingen die dan nodig zijn.”

Hebben jullie zicht op eventuele problemen met verlengen door (hoofd)sponsors bij de bonden?
Van Werven: “Wij hebben daar nog geen inzicht in. Wat we wel horen is dat zowel de bonden als de bedrijven waar het om gaat hier over met elkaar in gesprek zijn.”

Is het volgend jaar in Tokyo wel gepast en veilig om met veel mensen bij elkaar een huldiging te vieren?

Mascha van Werven

In hoeverre waren jullie zelf al gevorderd met jullie eigen marketingcommunicatieplannen en campagnes richting de spelen van 2020?
Van Werven: “Een jaar voor de Spelen is een groot deel van de plannen klaar, zowel bij ons als bij onze partners. Dat betekent dat ook in implementatie een groot aantal stappen al was gezet, denk aan het TeamNL Tokyo Center met het Holland Heineken Huis, de campagnes rondom TeamNL, waarvan een eerste flight al heeft plaatsgevonden in het najaar van 2019, het TeamNL Hotel met de NLO en de TeamNL oranje fietsen met Gazelle. En zo kan ik er nog een flink aantal noemen. Echter, sport vraagt altijd om aanpassingsvermogen, dus ook nu zullen we dat volop nodig hebben. Zo zijn er ook al een flink aantal investeringen gedaan, die we als verlies zullen moeten nemen. Dat betekent dus extra creativiteit richting 2021.”

Eerder hebben jullie in overleg met Heineken al besloten dat er bij de Olympische Spelen in 2020 geen TeamNL Tokyo Center met Holland Heineken House zou zijn. Komt dat er wel in 2021?
Van Werven: “De huidige crisis heeft veel impact op een bedrijf als Heineken op wereldwijd niveau. Samen met hen nemen we nu de tijd om te bepalen wat een goede manier is om onze samenwerking ook in 2021 vorm te geven, ook vanuit het oogpunt van mogelijke nieuwe normen en veiligheid die daar ongetwijfeld invloed op zullen hebben. Is het volgend jaar in Tokyo wel gepast en veilig om met veel mensen bij elkaar een huldiging te vieren? Daar nemen we nu tijd voor om een zorgvuldig besluit op te nemen.”

Er lijkt meer gesport te worden dan vroeger omdat iedereen inziet dat als je gezond bent je weerstand tegen het virus groter is. Daar liggen kansen voor de Nederlandse sport / NOC*NSF?
Van Werven: “Ook wij zien dat er grote belangstelling is om te blijven sporten. De adviezen op https://teamnl.org/fitmetteamnl en die van https://teamnl.org/fitmetteamnl-kids worden vaak bekeken. Ook onze meer algemene adviezen over sporten en bewegen in tijden van corona vinden gretig aftrek. (Zie https://nocnsf.nl/nieuws/2020/04/sport-en-beweegadviezen-in-tijden-van-het-coronavirus). Dit advies is opgesteld omdat we heel goed weten dat je door voldoende te bewegen gezond, fit en vrolijk kan blijven. Zo wordt de kans op hoge bloeddruk, hart-en vaatzieken, longklachten, depressie, suikerziekte en vele andere chronische ziekten door bewegen en sporten op langere termijn stukken kleiner. De sport kan een cruciale bijdrage leveren aan het instandhouden van een gezonde en vitale samenleving. We hebben de sport dus hard nodig. Juist in deze en de komende periode. Laten we er dan ook voor zorgen dat de sport niet omvalt en we de sportinfrastructuur in stand houden. Dat geeft grote kansen om snel weer actief te worden. Daar bereiden wij ons nu uitgebreid op voor.”