Halvering sponsorinkomsten bij poppodia en -festivals

De inkomsten uit sponsoring bij poppodia en –festivals zijn in 2020 met 50% gedaald. Dat meldt branchevereniging VNPF op basis van cijfers van 101 Nederlandse aangesloten poppodia en popfestivals.

Er was € 1,4 miljoen inkomsten uit sponsoring (49% minder dan in 2019) en € 1,7 miljoen uit besloten verhuur (57% minder dan in 2019). Poppodia en popfestivals ontvingen in 2020 87% minder publiek. Er waren 7,3 miljoen minder bezoeken in 2020 dan in 2019. Voor poppodia aangesloten bij de VNPF (VNPF-podia) leidde dit tot 92 miljoen euro minder inkomsten.

Publieksinkomsten, zoals inkomsten uit kaartverkoop en horeca, zijn de belangrijkste inkomstenbron voor poppodia en -festivals. De totale eigen inkomsten van de VNPF-podia waren 29,7 miljoen euro in 2020, ten opzichte van 121,7 miljoen euro in 2019. Door de beperkende maatregelen daalden de ticketinkomsten van VNPF-podia ten opzichte van 2019 met 78%. De horecaomzet daalde met 77%. Ook inkomsten uit sponsoring en besloten verhuur daalden met meer dan 50%. Ook de kosten namen af in 2020. Met name programma- en personeelskosten werden minder. Dit betekende vooral minder werk en inkomsten voor artiesten, ingehuurd personeel en toeleveranciers. Dit is zeer schadelijk voor de hele infrastructuur van de livemuzieksector.

Er werden in 2020 bijna 23.000 minder optredens gegeven door artiesten dan in 2019. Voor poppodia aangesloten bij de VNPF (VNPF-podia) leidde dit tot 92 miljoen euro minder inkomsten. Daardoor verloren veel medewerkers hun baan. Het effect van de pandemie op de gehele livemuzieksector is, nu nog altijd, zeer ingrijpend, zo concludeert de VNPF.

In 2020 werden in totaal 1.054.691 bezoeken aan de VNPF-podia gebracht, een daling van 80% ten opzichte 2019. Bij de VNPF-festivals waren er 3,2 miljoen bezoeken in 2019 en nog geen 50.000 bezoeken in 2020, een daling van 98%. Door VNPF-podia is in 2020 ruim 40 miljoen euro minder aan programmakosten uitgegeven, waarvan de helft uit gages voor artiesten bestaat.

De VNPF verwacht in 2021 vergelijkbare of slechtere resultaten. “Financiële steun, zoals garantieregelingen en VNL blijven hard nodig. Met het stoppen van de generieke steunmaatregelen per 1 oktober kunnen de poppodia en -festivals, artiesten en toeleveranciers verder in de problemen komen, nu programmeren en publiek ontvangen met volledige capaciteit en ’s nachts nog steeds niet mogelijk is. Er is begrip voor beperkende maatregelen die het coronavirus bestrijden, want de podia en festivals willen niets liever dan dat de samenleving weer volledig open kan, maar de maatregelen moeten effectief en proportioneel zijn. Daarnaast blijft financiële steun noodzakelijk zolang er nog sprake is van beperkende maatregelen”, aldus de VNPF.

De nieuwe publicatie ‘Poppodia en -Festivals in Cijfers 2020’, die de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) op 28 oktober 2021 publiceerde, is hier te vinden.