Interview: Remco Barbier (NN Group) over North Sea Jazz

Afgelopen vrijdag maakten North Sea Jazz en NN Group bekend dat NN de komende drie jaar naamgever is van North Sea Jazz. Remco Barbier, hoofd Branding van NN Group, vertelt waarom NN Group partner wordt van het jazzfestival.

Waarom sponsort NN Group North Sea Jazz?
Remco Barbier: "Muziek is voor veel mensen belangrijk. We luisteren dagelijks naar muziek en muziek speelt een grote rol bij belangrijke gebeurtenissen in ons leven. Dat sluit aan bij onze merkessentie ‘You matter’. We willen uitdragen dat wat belangrijk is voor mensen ook belangrijk is voor NN. North Sea Jazz is een toonaangevend muziekfestival met grote internationale allure. We zijn zelf een bedrijf dat internationaal actief is.”Voor ons is de diversiteit van de mensen die het festival bezoeken belangrijk."

Wat maakt NSJ voor NN Group bijzonder?
"Naast de grote artiesten die hier op het podium staan, zie je ook erg veel jong talent. En voor ons is de diversiteit van de mensen die het festival bezoeken belangrijk. Dat kenmerkt het festival.”

Hoe is het contact tussen NSJ en NN Group tot stand gekomen?
"We hebben zelf contact gezocht met North Sea Jazz omdat we interesse hadden in het festival. We hebben hier met ons team lange tijd naar toegewerkt.”

Wat zijn jullie doelstellingen met de sponsoring?
"We kiezen bij onze partnerships enerzijds voor onderwerpen die dicht tegen mensen aan staan, wat mensen belangrijk vinden. En het partnership moet uiteindelijk waarde toevoegen. Dat laten we ook zien met andere partnerships die we hebben, zoals met running. We hebben in april het eerste professionele runningteam ter wereld opgericht en een mooie activatie gedaan bij de NN Marathon Rotterdam bij het voor de lopers moeilijke 35 km punt. Naar dat soort toegevoegde waarde en mogelijkheden zijn we op zoek in al onze partnerships en dat zullen we ook zeker met North Sea Jazz gaan verkennen. Ik denk dat het onderwerp muziek voldoende aanknopingspunten heeft.”

Running is een domein dat NN wereldwijd claimt. Hebben jullie die intentie ook met jazz?
"North Sea Jazz is sowieso niet alleen Nederlands, maar al erg internationaal. Het is het grootste indoor jazzfestival ter wereld. We zullen het als sponsor ook zeker breder trekken naar het onderwerp muziek. Dat wil niet zeggen dat we nu meteen ook andere festivals gaan sponsoren. We richten al onze activiteiten wat dit domein betreft nu op NSJ.”

Dat we titelsponsor konden worden was een belangrijke voorwaarde voor ons

Dat NSJ de komende jaren in Rotterdam blijft was een belangrijke voorwaarde voor de samenwerking?
"Het is niet voorwaardelijk dat het in Rotterdam moet plaatsvinden. Het is natuurlijk wel mooi dat het in Rotterdam is. De stad Rotterdam heeft een belangrijke plek in de historie van ons bedrijf. Dat we titelsponsor konden worden was wel een belangrijke voorwaarde voor ons. Je ziet natuurlijk wel meer partnerships van ons waar we naamgever zijn, zoals de NN Marathon Rotterdam. Voor ons voegt dat veel toe aan het partnership. Met Port of Rotterdam, dat afgelopen vijf jaar naamgever was van het festival, kon door Mojo Concerts nieuwe afspraken worden gemaakt als partner en ze blijven verbonden aan het festival.”

Wat zijn de plannen met betrekking tot de activatie van het partnership?
"Daarvoor is het nu nog te vroeg. Natuurlijk zijn er ideeën. We hebben eerst gefocust op deze lancering en we gaan nu vooruitkijken naar de editie in 2018. Maar we zullen zeker op korte termijn onze plannen presenteren. Alleen al de lancering vandaag met een optreden van Ruben Hein en Benjamin Herman laat zien dat dit een geweldig partnership wordt. De ambities zijn groot. Het partnership is afgesloten voor drie jaar. En als je een succesvol partnership hebt dan moet de intentie ook zijn om langer door te gaan.”

Fotografie blijft een onderdeel van de sponsorstrategie van de NN Group

Dit jaar heeft NN Group Delta Lloyd overgenomen. Jullie stappen nu in muziek. Wat gebeurt er met de fotografiepartnerships van Delta Lloyd?
"Delta Lloyd had natuurlijk zijn eigen domeinen die het sponsorde. Fotografie zullen we blijven voortzetten. We zijn bijvoorbeeld al partner van het Nederlands Fotomuseum en de Kunsthal. Daarmee blijft fotografie voor nu een onderdeel van de kunstsponsorships van NN Group, waaronder ook het partnership met het Mauritshuis valt.”