Sponsorinkomsten poppodia naar € 2,5 miljoen

De inkomsten uit sponsoring van de poppodia die zijn aangesloten bij de VNPF bedragen ongeveer 2,5 miljoen euro. Dat is 1,7% van de 147,3 miljoen euro aan totale inkomsten die de poppodia in 2017 hebben gerealiseerd. Dat blijkt uit de 'Poppodia en -Festivals in Cijfers 2017'-rapportage.

Poppodia zijn voor het grootste deel van de inkomsten afhankelijk van ticketverkoop (36,8%). Horeca-inkomsten zijn goed voor 25,1% van de inkomsten en subsidie zorgen voor 24,9% inkomsten. Die zijn voor 96,5% afkomstig van gemeenten. Grote poppodia hebben een groter aandeel publieksinkomsten, kleine poppodia hebben een groter aandeel subsidie. De middelgrote poppodia halen de grootste inkomsten uit de horeca.

De rapportage is gebaseerd op de inkomsten van de 51 poppodia die in 2017 bij de VNPF waren aangesloten.

De hele rapportage is hier te downloaden.