Mysteryland gaat bijna volledig op groen

Mysteryland zet in haar aankomende jubileumjaar een flinke stap voorwaarts om ook in de toekomst een toonaangevend en bovenal duurzaam festival te blijven. Zo gaat de editie van 2023 bijna volledig op vaste, lokaal opgewekte, groene stroom draaien, wat neerkomt op een fikse CO2 - reductie.

In samenwerking met Gemeente Haarlemmermeer, Recreatieschap Spaarnwoude, energiebedrijf Tegenstroom en ID&T Group gaat Mysteryland tijdens het 30-jarige bestaan een nieuwe fase in. Zo gaat ongeveer 80 procent van het stroomverbruik van het festival bestaan uit vaste groene stroom. De overige 20 procent van het stroomverbruik bestaat voor een groot deel uit flexibele, duurzaam opgewekte energie.

Milan Raven, managing director van Mysteryland: “Wij zijn enorm trots dat we samen met de andere betrokkenen deze belangrijke stap voorwaarts kunnen zetten. We hopen hiermee andere organisatoren te inspireren. Deze inspanning sluit goed aan bij onze ondertekening van de Green Deal Circular Festivals dat zich richt op duurzame innovatie en waarin we hebben beloofd ons hard te maken om in de toekomst voor een groot deel circulair en klimaatneutraal te zijn.”

Marja Ruigrok, wethouder Economische Zaken, Verkeer & Vervoer en Cultuur Haarlemmermeer: “Haarlemmermeer en Mysteryland gaan allebei voor innovatie en duurzaamheid. Lokale, groene stroom en een machtig mooi festival. Dat klinkt Haarlemmermeer als muziek in de oren!”

De groene stroom waarmee Mysteryland vanaf 2023 wordt gevoed, wordt geleverd door lokaal energiebedrijf Tegenstroom dat volledig in eigendom van de Gemeente Haarlemmermeer is. Tegenstroom levert honderd procent lokaal opgewekte zonnestroom dat wordt opgewekt door ondernemers in de regio Haarlemmermeer. Een van hen is de naastgelegen ondernemer Jos Koeckhoven, die met zijn land al jaren onderdeel uitmaakt van de camping van Mysteryland. Voor de stroomvoorziening zijn elektriciteitskabels in de grond gegraven. Op de plekken waar veel stroom nodig is, zoals de verschillende hoofdpodia, zijn ondergrondse putten aangelegd. Daarop komen tijdens het festival containers te staan, die werken als een soort grote stopcontacten, gevoed met zonnestroom van de buurman. Een initiatief op festivalgebied op deze schaal is uniek voor Nederland en ook in de rest van Europa is dit op deze schaal uitzonderlijk. De camping van Mysteryland zal worden gebruikt als ‘testing ground’ voor nieuwe vormen van duurzame energie. Hiervoor worden samenwerkingen aangegaan met innovatieve startups.

Andrea van de Graaf, directeur Tegenstroom: “Dat we als klein lokaal energiebedrijf zo’n groot festival mogen voorzien van zonnestroom is bijna onwerkelijk. Echt groen, echt lokaal. Hopelijk volgen andere festivals rap!”
Elise Bos Eyssen, programmamanager Recreatieschap Spaarnwoude: “Spaarnwoude Park werkt al jaren graag samen met Mysteryland en we zijn ontzettend blij dat we samen met de andere betrokkenen kunnen bijdragen aan een duurzamer festival en substantieel lagere CO2 productie. Hiermee nemen we onze verantwoordelijk voor huidige en toekomstige generaties.”

Om Mysteryland te verduurzamen hebben alle betrokken partijen na een traject van zes jaar een eenmalige investering gedaan waarmee een vaste stroomvoorziening op middenspanning (oftewel 10.000 volt) wordt gerealiseerd. Naast deze investeringen is er ook subsidie van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontvangen om het project te verwezenlijken. De subsidie uit de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) wordt uitgekeerd aan bedrijven die innovatieve technieken inzetten om CO2-uitstoot te verminderen.

Naast de geplande inzet om de CO2-uitstoot van Mysteryland significant te reduceren, is het langst lopende dancefestival van de wereld een van de partijen die tijdens Amsterdam Dance Event de Green Deal Circular Festivals (GDCF) heeft ondertekend. Dit verdrag stimuleert duurzame innovatie en samenwerking van Europese festivals. Het doel van GDCF is om festivals in 2025 voor een groot deel circulair en klimaatneutraal te laten zijn, betreffende energie, voedsel, water, transport en materialen. Dit Europese festivalverdrag wordt ondersteund door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.