Bij ING staat ‘Niemand buitenspel’

De verlenging van de hoofdsponsoring van de KNVB tot en met 2028, het besluit om niet naar het WK in Qatar te gaan en de start van de maatschappelijke campagne ‘Niemand Buitenspel’ aan de vooravond van het EK voor Vrouwen om te benadrukken dat alle kinderen moeten kunnen voetballen. ING is afgelopen maanden opvallend aanwezig. Genoeg redenen om te praten met Steffen van Iersel, bij ING verantwoordelijk voor het voetbaldomein.

“De verlenging van het partnership met de KNVB was voor ING eigenlijk een makkelijke beslissing”, zegt Van Iersel. “We zijn al 26 jaar partner en al die tijd is de samenwerking erg prettig geweest. We hebben in de afgelopen periode veel gemeenschappelijke doelen kunnen bereiken. Natuurlijk maak je bij zo’n verlenging nieuwe afspraken en scherp je oude afspraken weer aan, maar het sponsorship past nog steeds erg goed bij ING. Voetbal is voor iedereen. ING staat ook voor die toegankelijkheid. Dat komt ook weer tot uitdrukking in de ‘Niemand Buitenspel’-campagne. We koesteren het als een van de mooiste sponsorcontracten in Nederland en dat willen we graag houden.”

De verlenging met zes jaar geeft beide partijen natuurlijk zekerheid in de relatie en de mogelijkheid om over een langere periode te werken aan de gezamenlijke afspraken. Die periode zou nog een extra kers op de taart kunnen krijgen omdat Nederland samen met België en Duitsland een bid heeft uitgebracht op de organisatie van het WK Vrouwen in 2027. Of zelfs eerder met de organisatie van het eindtoernooi van de Nations League in 2023, mocht Oranje als eerste in zijn poule eindigen.

Gemiddeld moeten per club zo’n 10 kinderen worden geholpen via een financieel contactpersoon

Steffen van Iersel, ING

De ambities die door de KNVB en ING bij de vorige verlenging in 2018 zijn uitgesproken, met name het verder toegankelijk maken van voetbal voor allerlei groeperingen, blijven in de nieuwe samenwerking centraal staan. Ook de komende jaren zullen ING en KNVB samen optrekken om een verdere groei van het meiden- en vrouwenvoetbal te realiseren en blijft ING amateurverenigingen ondersteunen. Het betekent dat ING over de hele breedte van de sport, van professioneel tot amateurs, mannen en vrouwen, G-voetbal tot Welpenvoetbal, de voetbalsport blijft steunen.
Nieuw in de afspraken is dat er een component vanuit sustainability wordt toegevoegd. Sustainability bestaat bij ING uit twee elementen: financieel fit en klimaat. Over de as van klimaat wil ING verdere acties ontwikkelen waarbij amateurclubs worden geholpen om te verduurzamen. Voor het aspect financieel fit is binnen de samenwerking onlangs de financieel contactpersoon geïntroduceerd. De hieraan gekoppelde campagne ‘Niemand Buitenspel’, om de drempel om te praten over financiële problemen en schulden te verlagen, start tijdens het EK Voetbal voor vrouwen.

Financieel fit

“De campagne moet benadrukken dat iedereen in het team even belangrijk is en iedereen, ook als er even geen geld is, moet kunnen (blijven) voetballen”, vertelt Van Iersel. “Bovendien willen we met de campagne bijdragen aan het doorbreken van het taboe en de schaamte die er vaak is om te praten over geldzorgen. Met de komst van een financieel contactpersoon bij de clubs proberen we kinderen die door financiële problemen niet kunnen voetballen te helpen in het vinden van oplossingen of regelingen. Dat kan soms best ingewikkeld zijn. Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen kunnen sporten. Niet alleen omdat niet-sporten kan leiden tot bewegingsarmoede, maar ook vanuit het sociaal-maatschappelijke aspect om bij een club te horen. Er zijn in Nederland veel voorzieningen waardoor dat niet hoeft, maar die moet je wel weten en zijn soms lastig te vinden. Het gaat er om dat mensen op weg worden geholpen.”

In Nederland hebben 1,4 miljoen huishoudens problematische schulden. 1 op de 11 kinderen groeit op in armoede waardoor het voor ouders soms lastig is om contributie te betalen of voetbalspullen aan te schaffen. Het betekent dat gemiddeld per club zo’n 10 kinderen moeten worden geholpen via een contactpersoon. Het probleem is de laatste tijd ook urgenter geworden omdat gemeentes hier vroeger een actievere rol in hadden dan nu. “Het is niet zo dat wij de rol van de overheid in deze willen overnemen”, aldus Van Iersel. “Het is wel in het belang van een bank en van onze gehele maatschappij dat mensen financieel gezond zijn. Daar hoef je niet altijd zelf de oplossing voor te hebben, maar je kunt mensen wel wijzen op de bestaande regelingen en instanties die er zijn. We hebben in het verleden vaker informatieve bijeenkomsten georganiseerd, bijvoorbeeld tijdens de financiële crisis in 2008. We zien dit echt als een van onze kerntaken.”

Het is in het belang van een bank en van onze gehele maatschappij dat mensen financieel gezond zijn

Steffen van Iersel, ING

Het idee van de financieel contactpersoon is dan ook bij ING ontstaan, maar de uitwerking gaat nadrukkelijk in samenwerking met de KNVB en drie maatschappelijke partners: SchuldenlabNL, de VoorzieningenWijzer en de NSR (Nederlandse Schuldhulproute). Met de drie maatschappelijke partners wordt het hele domein waarbinnen deze problematiek speelt omvat en wordt gegarandeerd dat het advies goed en onafhankelijk is. “Het is geen ING-product en er zit ook geen commerciële propositie vanuit ING aan vast”, benadrukt Van Iersel. “De contactpersonen zijn ook niet per se medewerkers van ING, maar kunnen ook vrijwilligers van de club zelf zijn. Wij geven hiermee vorm aan onze maatschappelijke betrokkenheid die we bij voetbal hebben. Het is een groeiend probleem en dat maakt dit noodzakelijk. Het belangrijkste is dat mensen de drempel overgaan om de hulpvraag te stellen, want er heerst wel een taboe op schulden.”

ING zet tijdens dit EK de campagne ‘Niemand buitenspel’ in om dit taboe te doorbreken en aandacht te vragen voor de financieel contactpersoon. De campagne is gestart op 1 juli jl. en de OranjeLeeuwinnen in Engeland hun Europese titel gaan verdedigen. Er komt een tv-commercial waarin ING laat zien hoe leuk het voetballen is voor iedereen en dat niemand buitenspel mag staan door financiële problemen. Lieke Martens en Aniek Nouwen spelen in de commercial een rol. In een podcast onder leiding van Barbara Barend gaan ING, een bestuurslid van amateurvoetbalvereniging Zeeburgia en een expert op het gebied van schuldhulpverlening met elkaar in gesprek. Ze spreken over verborgen armoede, het initiatief om met financieel contactpersonen dit taboe bij voetbalverenigingen te doorbreken en de verwachtingen voor het EK voetbal voor vrouwen. Ook is er een webpagina: ing.nl/niemandbuitenspel. De campagne moet er aan bijdragen dat mensen eerder de stap zetten om hun financiële problemen te vertellen. Er zit geen einddatum aan de actie, maar loopt zolang hij nodig is. Afgelopen maanden is ING al begonnen met een pilot bij tien voetbalclubs. De ambitie is dat deze zomer bij de 550 clubs waar ING sponsor is een financieel contactpersoon aan de slag gaat. De bedoeling is dat aan het einde van het jaar alle 2.600 amateurclubs meedoen.

Vrouwen en meiden

De contracten die ING met de circa 550 amateurvoetbalclubs heeft lopen in het algemeen nog een seizoen door. “Die contracten lopen niet gelijk met het KNVB-contract”, weet Van Iersel. “We benaderen het wel als een totaalpakket, dus ook na 2023 zullen we met, een iets herziene, propositie komen waarop de clubs weer kunnen meedingen naar een sponsorship door ING. Daar zal dan ongetwijfeld iets van dit plan in mee worden genomen, maar het bestaande programma wordt in grote lijnen doorgezet. In 2020 hebben we samen met de KNVB concrete doelstellingen geformuleerd in de contracten met de amateurclubs over 25% ledengroei van het vrouwen- en meidenvoetbal bij clubs en 25% meer vrouwelijk kader bij de clubs. Mede door corona zijn die doelen nog niet bereikt. Daar zit ook wat groeipijn bij clubs om het organisatorisch allemaal rond te krijgen. We blijven in de toekomst wel aan onze doelstellingen vasthouden. De ambitie is te groeien naar 200.000 speelsters. Vrouwenvoetbal zit nog steeds in de lift, ook als je de kijkcijfers ziet voor de wedstrijden van de OranjeLeeuwinnen.”

Voorafgaand aan het EK heeft ING de documentaire Chasing the Euros mede mogelijk gemaakt. De driedelige serie op YouTube gaat over Danielle van de Donk en haar herstel na een zware blessure en hoe ze er alles aan doet om op tijd fit te zijn. Het was een idee van haarzelf om dat te doen. “Het is mooi om dit inkijkje te krijgen van een persoonlijke strijd om te herstellen”, vindt Van Iersel. “We hebben natuurlijk een geschiedenis op het gebied van content op YouTube met ING Only Football en de filmpjes van Soufiane Touzani en in een nog verder verleden met de Dribbels & Dromen-documentaire over Ruud van Nistelrooij.”

Dit WK zullen wij niet gebruiken voor activaties

Steffen van Iersel, ING

Qatar

Een paar weken nadat ING en KNVB de verlenging van hun samenwerking bekend hadden gemaakt liet ING weten dat het niet met relaties naar het WK in Qatar zal reizen en ook geen campagne zal voeren rondom het eindtoernooi vanwege de onrust over de arbeidsomstandigheden bij de bouw van de infrastructuur voor het toernooi. Van Iersel: “Dat wil niet zeggen dat we het elftal niet sportief ondersteunen, want dat doen we van ganser harte en we hopen dat ze ver komen. Maar dit WK zullen wij niet gebruiken voor activaties. Dat geldt ook voor ING België, waar we ook sponsor zijn van de bond.”

Het besluit om niet naar Qatar te gaan is geen gezamenlijke beslissing geweest van alle partners, maar is voor iedere partner een eigen afweging geweest. Inmiddels wordt het schrappen van campagnes rondom het WK breed overgenomen door partners en andere partijen die normaal gesproken gebruik maken van de voetbaltoernooien. Wel organiseert de KNVB met al haar partners het Huis van Oranje in de Johan Cruyff ArenA. Van Iersel: “Het is mooi dat er een plek in Nederland is waar de Oranje-supporters de wedstrijden samen kunnen vieren. In lijn met het beleid rondom Qatar zullen wij een passieve partner zijn bij de evenement. We zijn alleen zichtbaar op de collectieve uitingen. Als loyale partner en supporter van Oranje hopen we dat onze mannen heel ver gaan komen dit toernooi.”