"Eindhoven wordt fitter, vitaler en dus gezonder"

Afgelopen week hebben de samenwerkende partners in Brainport Eindhoven een vitaliteitsplatform gelanceerd om van Eindhoven en omstreken niet alleen de slimste, maar ook de vitaalste regio van de wereld te maken. Hiermee willen de partners het belang onderstrepen van een vitale regio waarin talent ontwikkeld en behouden wordt. Frans Janssen (Commercieel Directeur PSV) en Victor Donker (Marketing Manager High Tech Campus), vertellen hoe.

Het vitaliteitsplatform is een gezamenlijk initiatief van Philips, Royal Swinkels Family Brewers, Jumbo, ASML, High Tech Campus, VDL Groep, Brainport Eindhoven en PSV en ontstaan vanuit het premium partnership dat deze bedrijven in 2019 hebben opgezet met PSV. Vitaliteit is één van de drie pijlers van de samenwerking. Op het platform is een serie aan korte video’s boordevol tips van verschillende experts op het gebied van onder andere voeding, beweging, ontspanning en energiemanagement te vinden.

“Vanaf de start in 2019 hebben we gezegd dat dit geen traditioneel partnership wordt, met je naam op het shirt en de boarding en een aantal seats in het stadion”, zegt Frans Janssen, Commercieel Directeur van PSV. “We hebben de betrokken partijen bij elkaar gebracht en aan alle partijen gevraagd waar men in deze regio mee worstelt. Aan de hand van de antwoorden hebben we gezamenlijk drie pijlers gedefinieerd: talent (talent vinden, talent ontwikkelen en talent behouden), trots en een grotere naamsbekendheid van de regio en als derde vitaliteit.”
“Het unieke is dat we hierover samen overleggen met alle betrokken partijen”, vervolgt Janssen. “Het is niet iets dat PSV als activatie voorstelt en waar vervolgens de andere partijen bij aanhaken. Gezamenlijk kijken we naar welke doelen we willen bereiken en wat alle partijen met hun knowhow, producten, mensen, marketing etc. kunnen bijdragen om die doelen te bereiken. Dan heb je het niet meer over PSV als de partij die leading is, maar als een van de acht partners, waarbij PSV zijn marketingkracht inzet als voetbalclub die bekend is in de hele wereld.”

Je hebt het niet meer over PSV als de partij die leading is, maar als een van de acht partners

Frans Janssen, PSV

Kennis delen

Victor Donker is als Marketing Manager werkzaam bij de High Tech Campus in Eindhoven en binnen Brainport Eindhoven de projectleider van het vitaliteitsplatform. Hij coördineert het team van zo’n 10 tot 15 mensen uit de acht partners, die op hun beurt ook verantwoordelijk zijn voor dit onderdeel binnen hun eigen bedrijf. Iedere partner draagt zijn kennis bij aan het programma. Zo had PSV al een uitgebreid vitaliteitsprogramma, Jumbo draagt zijn kennis over voeding bij, Philips deelt zijn kennis over slaaponderzoek en ASML geeft advies over timemanagement. Alles wordt centraal aangestuurd vanuit het vitaliteitsteam van Brainport Eindhoven.
“Ons doel is een regio waar de mensen zich nóg fitter, vitaler en dus gezonder voelen”, vertelt Donker. “Alle partners samen beschikken over ontzettend veel kennis en expertise. Als partners geloven wij namelijk in de meerwaarde van het delen van kennis, zoals in onze regio continu gebeurt.”

Voor dit vitaliteitsplatform is een acht weken durend programma ontwikkeld met zeven verschillende thema’s zoals nachtrust, bewegen, voeding, energie- & timemanagement. Deze week is de start met het thema passie & drijfveren. Op de site van het platform is achtergrondinformatie te vinden, tips en zijn video’s te zien van voormalig PSV-voetballer Boudewijn Zenden en PSV-directeur Toon Gerbrands. Ook zijn er wekelijkse ‘persoonlijke uitdagingen’ die vanuit de verschillende thema’s onder de aandacht worden gebracht om de doelgroep te motiveren. “Er is enorm veel content te vinden op de site van het platform (https://brainporteindhoven.com... ) ”, weet Donker. “Ik vind zelf de video’s heel erg inspirerend. De mix van bekende en inspirerende mensen en inhoudelijke experts geeft een goed voorbeeld van hoe het platform is ingericht.” Het platform is in het Nederlands, maar ook in het Engels beschikbaar omdat er natuurlijk een grote internationale gemeenschap in de regio Brainport Eindhoven woont.

“We gaan niet meten of individuele personen vitaler worden”, zegt Donker over het doel van het platform. “Het gaat om de regio als geheel die zich als vitaal laat zien. Dat begint natuurlijk wel op individueel niveau. Anders is het alleen maar een leuk verhaal. Mensen moeten wel meedoen.”

Je merkt uit de reacties dat de behoefte hieraan heel groot is

Victor Donker, High Tech Campus

100% digitaal

Corona heeft geen invloed gehad op de timing van de uitrol van de huidige campagne. Wel op de vorm en verspreiding. Donker: “Toen we een jaar geleden begonnen met het ontwikkelen van de plannen was er nog geen sprake van corona. Het idee was toen om in de week van de Eindhoven Marathon (12 oktober, red.) met allerlei concepten voor fysieke evenementen en acties het programma te lanceren: van congressen over vitaliteit tot activaties bij de marathon en op locatie bij de bedrijven zelf. Dat is allemaal niet doorgegaan. Daarom hebben we besloten om volledig online te gaan en het ook 100% beschikbaar te maken voor de hele regio.”

In het begin was het plan om het eerste jaar het programma voor de medewerkers van de bedrijven te ontwikkelen en pas daarna beschikbaar te maken voor andere inwoners van de regio. De direct targetting is wel gericht op de eigen 55.000 medewerkers van de bedrijven. “We gaan niet adverteren om meer mensen te bereiken. Je merkt uit de reacties wel dat de behoefte hieraan heel groot is. Tal van partijen hebben ons afgelopen week benaderd of ze hier ook aan konden meedoen.”

Na afloop van de komende zeven weken zal er geëvalueerd worden en gekeken wat het tot dan toe heeft opgeleverd. Dan wordt ook gekeken hoe er met nieuwe partners moet worden omgegaan en in hoeverre deelname bijvoorbeeld gekoppeld moet zijn aan een verbintenis met PSV. Donker: “Er zit natuurlijk heel veel meer kennis in deze regio. Brainport is niet exclusief voor de partners die er nu in zitten. Van de andere kant moet je ook de kwaliteit van een dergelijk platform bewaken.”