Maarten Hoffer nieuwe voorzitter SponsorRingen

Imre van Leeuwen neemt na drie jaar afscheid als voorzitter van de Stichting SponsorRingen. Met veel vertrouwen geeft hij het stokje over aan Maarten Hoffer, algemeen directeur van de Nederlandse Basketball Bond. Motto: “Leave the jersey in a better place.”

Hoe kijk je terug op drie jaar voorzitterschap van de Stichting SponsorRingen?
Imre van Leeuwen: “Met heel veel plezier. We hebben afgelopen jaren veel gedaan en in gang gezet, ondanks dat het een bijzondere en abnormale periode was. Twee jaar corona hebben een grote impact op de maatschappij én op sponsoring gehad. Dat heeft invloed op wat je als Stichting kunt doen. Daarnaast was er wat de betreft de organisatie van de prijs een overgang van BBP naar Arko Sports Media. We hebben een aantal goede veranderingen doorgevoerd, zoals een nieuwe huisstijl, het opbouwen van onze socialkanalen en de introductie van de specialisme-SponsorRingen. Ook het inzendproces hebben we vereenvoudigd door het inzendformulier te versimpelen. Ik hoop dat het fundament weer helemaal goed staat en dat het nieuwe bestuur hier verder op kan bouwen. Ik geef in ieder geval met veel vertrouwen het stokje door aan Maarten als nieuwe voorzitter.”

Wat betekende corona voor de stichting en de uitreiking van de SponsorRing?
Van Leeuwen: “De netwerkfunctie die je hebt viel nagenoeg weg. De awarduitreiking konden we in 2021 niet live doen, maar alleen als digitale TV-show. Hier ontvingen we goede feedback op, maar gelukkig blijf het tot 1 keer beperkt. We hebben verder alleen een bijeenkomst voor de vrienden kunnen organiseren bij de eerste editie van de Formula 1 Heineken Dutch GP. Afgelopen jaar zijn we wel bij Lowlands geweest, maar dat was natuurlijk al post-corona. De contactmomenten die je normaal gesproken hebt met alle mensen uit het vak was afgelopen jaren dus beperkt. We zijn blij dat iedereen in begin van dit jaar de tijd en de flexibiliteit had om de uitreiking een paar maanden te verzetten zodat we wel fysiek samen konden komen. Daarin zie je het scenariodenken dat door corona belangrijk is geworden. Financieel betekende het dat we de Vrienden-bijdrage aan de stichting met een jaar hebben doorgeschoven, ook om iedereen te helpen bij de onzekerheid die er was. Dat is heel positief ontvangen en iedereen is Vriend gebleven. Inmiddels hebben we zelfs weer nieuwe Vrienden kunnen verwelkomen zoals Tribe Sports en Vissers Legal.”

Je wil laten zien dat de SponsorRing er niet alleen is voor de grote sponsors, maar ook voor kleinere partnerships

Imre van Leeuwen

Was er voldoende animo om in corona-tijd cases voor de SponsorRing in te zenden? Mensen waren met andere zaken bezig en er gebeurde gewoon minder op het gebied van sponsoring en activaties?
Van Leeuwen: “Dat verschilde per categorie. Bij sport wisten we vrij snel dat daar het aantal inzendingen wel goed zou komen. Maar je weet dat als er geen festivals en concerten plaatsvinden en musea dicht zijn, dat veel inzendingen ontvangen uit de cultuur en entertainmentcategorie lastig zou worden. Bovendien is dat traditioneel een categorie met minder inzendingen.”

Hoe los je dat op?
Van Leeuwen: “Een van de taken van de jury’s is om partijen enthousiast te maken om in te zenden. Toch is er een aantal categorieën dat de afgelopen jaren structureel weinig inzendingen heeft opgeleverd. We moeten kijken hoe we dat kunnen verbeteren. Is de binding met die sectoren te klein, bereiken we niet de juiste mensen, moeten we categorieën veranderen, het inzenden laagdrempeliger maken of meer best practices laten zien van winnaars die kunnen inspireren. De kwaliteit van de winnaars in de categorieën cultuur & entertainment en maatschappij is altijd erg hoog. Kijk naar Philips en het Rijkmuseum of NS en Alzheimer Nederland en De Hoofdreiscoupé bij verpleegtehuizen. Het is goed om daar veel energie in te blijven steken zodat het volume in die categorieën omhoog gaat. Met Ruud de Langen en Ramon Mesman als bestuursleden hopen we ook in de mediasector meer aandacht te krijgen voor de SponsorRingen.”

De toevoeging van de SponsorRingen met een aantal specialisme was een van de grootste veranderingen afgelopen jaren. Waarom hebben jullie de specialisme-Ring ingevoerd?

Van Leeuwen: “De reden van het introduceren van de specialisme-prijzen is dat als je niet een grote 360graden case hebt, maar wel heel gericht succesvol op één bepaald onderdeel bent, je toch kans kunt maken om een SponsorRing te winnen. Je wilt laten zien dat de SponsorRing er niet alleen is voor de grote sponsors, maar ook voor kleinere partnerships, of partnerships die zich richten op 1 of enkele doelstellingen. De Droomparken-case met Feyenoord was bijvoorbeeld op businessgebied een geweldige case. De resultaten waren reden om het partnership te verlengen. Dan verdien je terecht een SponsorRing voor dat specialisme. Een probleem is dat het toch weer vaak vooral sport is die inzendt voor de specialismen en minder de cases uit het culturele of maatschappelijke domein, terwijl juist die cases op onderdelen heel goed kunnen winnen. Het zou mooi zijn als we via de specialisme-ringen nog meer de hele sponsorindustrie naar ons toe kunnen halen. De 360graden cases scoren natuurlijk ook op verschillende specialisme goed. Maar op zich is het niet erg als één case verschillende prijzen wint.”
“Dit jaar blijven de verschillende categorieën en specialismen hetzelfde als vorig jaar. Voor de toekomst is het zeker een mogelijkheid dat er prijzen aan worden toegevoegd. Maar dat is aan het nieuwe bestuur.”

Jij treedt af, maar er zijn nog meer veranderingen in de samenstelling van het bestuur.

Van Leeuwen: “Er komt bijna een geheel nieuw bestuur. Met Marcel Surendonk (MOJO Concerts), Ramon Mesman (Talpa), Ruud de Langen (Dentsu), Martijn Beenen (Entertainment consultant), Yvonne de Liefde (Heineken), Judith Keizer (Nederlandse Loterij) en straks Maarten Hoffer als nieuwe voorzitter is het bestuur weer op sterkte. Erik Romijn, Michel van Grunsven, Linda Holleman, Tjitske Benedictus en ikzelf gaan ieder om verschillende redenen uit het bestuur.”

Als ik naar de sponsorwereld in Nederland kijk is dat van een hoog niveau

Maarten Hoffer

Maarten, waarom word jij voorzitter van de Stichting SponsorRingen?
Maarten Hoffer: “Ik ben opgegroeid met sponsoring. Ik ben begonnen bij Trefpunt en van daaruit altijd in sportmarketing gewerkt. Ik heb gezien hoe mooi én effectief het vak sponsoring is. Als ik naar de sponsorwereld in Nederland kijk is dat van een hoog niveau. We slagen er met z’n allen in om succesvolle partnerships op te zetten die substantieel bijdragen aan de groei van organisaties, zowel van sponsors als van gesponsorden. Dat toont onze creativiteit en de pragmatische manier van denken van de mensen in sport, cultuur, entertainment en maatschappij. Als je dan gevraagd wordt om een bijdrage te doen om het vak verder te helpen, kun je geen nee zeggen. Ik gebruik daarbij graag het motto van de All Blacks: “Leave the jersey in a better place.”

Wat zijn voor het bestuur en jij als nieuwe voorzitter aandachtspunten de komende jaren?

Hoffer: “De aansluiting met het onderwijs wordt een belangrijk speerpunt. Je wil er voor zorgen dat de SponsorRingen de inspiratie geeft aan jonge en aanstaande marketeers zodat ze graag in ons vak willen werken. We willen ook het collectieve geheugen van de SponsorRingen beter vastleggen. Kennis delen wordt een belangrijk thema voor ons in de komende jaren. Door krachtige cases uit te lichten kunnen we aan de marketingwereld laten zien wat je allemaal met sponsoring kunt doen. Dat kan bijvoorbeeld door een archief op te zetten met daarin voorbeelden hoe je een effectieve sponsorcase bouwt bij de doelstellingen die je hebt, of dat nu naamsbekendheid, hospitality, sales, company pride of meer maatschappelijke waarden zijn. Als je per doelstelling cases kunt laten zien waar dat op een goede manier is gedaan, is dat enorm waardevol en geeft dat heel veel inspiratie. Het lijkt me heel mooi als we die collectieve kennis samen met een aantal onderwijsinstellingen kunnen opbouwen en dat zowel huidige als toekomstige professionals die succesvolle cases kunnen gebruiken ter inspiratie.”

Hoe staat het met de ambitie om meer aansluiting te zoeken met andere marketingvakprijzen in Nederland?

Hoffer: “Dat heeft door corona op een laag pitje gestaan, maar krijgt nu weer meer aandacht. Met de ESA, de European Sponsorship Association, zijn we in overleg om een Nederlandse winnende case officieel in te zenden. Daarnaast blijven we onderzoeken of er op basis van doelstellingen ook cases bij andere Nederlandse vakprijzen ingezonden kunnen worden.”
“In het verleden was er ook altijd een middag waarop de winnende cases werden gepresenteerd. Dat is een beetje in de vergeethoek terechtgekomen, maar zoiets zou je weer kunnen oppakken. In het bestuur werken we in werkgroepen om deze zaken op te pakken.

Meer inzendingen, maar ook meer categorieën en prijzen?
Hoffer: “We zetten in op de groei van sponsoring, en als dat dan betekent dat je meer prijzen gaat hebben en meer mensen op de awarduitreiking, dan hoort dat bij die groei.”

De aansluiting met het onderwijs wordt een belangrijk speerpunt

Maarten Hoffer

Hoofdjury

Ook in de hoofdjury van de SponsorRingen heeft een aantal veranderingen plaatsgevonden. Menno Geelen (Ajax) heeft na drie jaar het voorzitterschap overgedragen aan Saskia Vernooij (Rotterdam Ahoy). Verder zitten in de hoofdjury Guido Klomp (Triple Double), Dorkas Koenen (Rabobank), Nathalie Lam (Philips Global) en Remco Marinus (Havas Lemz).

Inzenden voor een SponsorRing kan nog tot 23 januari 2023. Kijk hier voor het inschrijfformulier.

Bovenstaand interview staat in het nieuwste driedubbeldikke eindejaarsnummer van Sponsorreport.