Missie H2 kiest koers richting Tokyo

Met minder dan 100 dagen te gaan tot de uitgestelde Olympische Spelen in Tokyo, grijpen de koplopers van Nederland Waterstofland het moment aan om aandacht te vragen voor de kracht van Nederland als waterstofland. Onder de noemer Missie H2, een initiatief van Gasunie, Groningen Seaports, Remeha, Shell, Stedin Groep, Toyota en Port of Amsterdam, wordt samen met de ambassadeurs van TeamNL bekendheid gegenereerd voor waterstof als pijler onder de klimaatambities van Nederland. De campagne met als boodschap ‘Samen maken we Nederland Waterstofland’ is 15 april gelanceerd. Henk Jacobs, Voorzitter van Kernteam Missie H2, gaat in op de achtergronden van de campagne.

Waarom nu starten met de campagne?
Henk Jacobs: “De samenwerking tussen Missie H2 en TeamNL werd eind augustus 2019 gepresenteerd. Dat betekende toen dat we in aanloop naar Tokyo 2020 maar een korte campagneperiode hadden. Daarom was destijds de gedachte om de campagne primair op de Spelen zelf te richten. In maart 2020 hadden we het grootste deel van die campagne klaar om in juni te lanceren. Maar toen kwam de lockdown en het uitstel van de Spelen met een jaar. Dat betekende dat we meer tijd hadden en op zoek kon naar nieuwe momenten en een nieuwe aanpak. De vraag was of we ons opnieuw op de Spelen zelf zouden richten of al eerder zouden starten, ook al omdat het materiaal al allemaal klaar lag. Dus hebben wij heel 2020 de aandacht voor ons narratief levend gehouden via met name social media en aansluiting bij events en campagnes van onze coalitiepartners. En nu zien wij dus een goed moment voor de ‘her-launch’, 100 dagen voor de Spelen. We houden wel vooral focus op de Olympische Spelen.”

Wat willen jullie met de campagne laten zien?

“In de campagne wordt nauw samengewerkt met TeamNL en de watersportbonden KNZB, KNRB en het Watersportverbond. Olympische en wereldkampioenen als Marit Bouwmeester, Ferry Weertman, Kiran Badloe, Liesette Bruinsma, Ilse Paulis en Marieke Keijser laten zien dat als we nú koers kiezen, we straks met zijn allen de spetterende energie van waterstof ervaren. En dat is nodig. Want als we niet nú opschalen naar grootschalige waterstoftoepassingen raken wij op achterstand ten opzichte van onze buurlanden, halen wij de klimaatdoelen niet en maken we onvoldoende gebruik van het nationale verdienvermogen van waterstof. Reden genoeg voor ons als waterstofconsortium om burgers, bedrijfsleven en politiek wakker te schudden.”

Vooruitzien én koers kiezen. Net zoals onze waterstofmissie

Henk Jacobs, Missie H2

Waarom is topsport een goede metafoor voor de waterstoftransitie?
“De vergelijking waterstoftransitie en topsport is perfect. Op dit moment bereiden nationale sportfederaties, Olympische en Paralympische Comités en bovenal onze atleten zich met volle toewijding en eensgezindheid voor op het grootste sportevenement ter wereld. Dat is exact de reden waarom wij nu met volle energie inzetten op een groene toekomst met waterstof. Overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten moeten nu eenzelfde visie, focus en daadkracht tonen als onze topsporters. Net als sporters moeten we een doel kiezen en vooruitkijken. Een goed voorbeeld is Kiran Badloe. Terwijl hij nu alles in het werk stelt voor goud in Tokyo in de discipline windsurfen, is hij in zijn trainingsprogramma ook al gericht op zijn volgende Olympische medaille in de discipline foilen. Dat noemen wij vooruitzien én koers kiezen. Net zoals onze waterstofmissie.”

Op wie is de campagne gericht: het bedrijfsleven, de consument of de overheid?

“Het bedrijfsleven is inmiddels via verschillende initiatieven op dit gebied al in beweging gekomen. In april presenteerden onder de noemer Koplopers Nederland Waterstofland maar liefst 80 Nederlandse bedrijven hun waterstof-commitments aan maatschappij en overheid. Het Nederlands bedrijfsleven toont daarmee focus, daadkracht én investeringsbereidheid voor het versnellen van de waterstofeconomie, voor de werkgelegenheid, voor de economie én voor het klimaat. Missie H2 blijft primair een publiekscampagne, maar wel één waarmee we ook de overheid willen inspireren.”

Wat gaan we van de campagne zien?

“Er is een video van de sportieve prestaties van sporters als Marit Bouwmeester en Kiran Badloe waarin we de kracht van sport laten zien en de metafoor met de waterstoftransitie vertellen. Dat filmpje wordt veel gedeeld op social media. Maar het wordt vooral ook gebruikt in iedere presentatie van de consortiumpartners. Dan voel je de impact van sport. Ook bij de tankstations van Shell zul je de campagne tegenkomen. Qua media-aandacht is er nu nog een soft-launch. Tijdens de Spelen wordt uitgebreider ingezet via een mediacampagne in samenwerking met onder andere TeamNL en DPG Media. In de campagne is heel bewust gekozen voor beeld met een onderwatergrens. Je weet dat straks veel foto’s van sporters gepubliceerd gaan worden en door deze keuze willen we er visueel uit springen. We gaan ook jeugdfoto’s van de sporters in de campagne gebruiken. Dit past bij het thema dat we toekomstige generaties dezelfde kansen willen geven die onze ambassadeurs hebben gehad. En we gaan komende tijd ook rond met de waterstofvlam, analoog aan de Olympische vlam.”

De partners zien het belang van de waterstoftransitie, maar is dat - in een voor sommige moeilijke tijd als gevolg van corona-, ook nog steeds om dat nu via dit partnership op de kaart te zetten?
“Er is geen twijfel bij de partners van het consortium over het belang van deze campagne. Maar het is natuurlijk minder prettig om te praten over een optimistische campagne als je weet dat bepaalde bedrijven een heel zwaar jaar achter de rug hebben. Het lastigste moment was de beslissing om te verlengen met een jaar. Dat is niet zomaar een jaar dat je erbij krijgt omdat Tokyo 2020 niet was doorgegaan. Er moest opnieuw een bijdrage betaald worden voor de samenwerking. Dat is goed verlopen omdat iedereen ervan overtuigd was dat we door moesten gaan. Met Toyota kregen we zelfs een zevende partner. Dat toont hoe sterk het consortium is. Je moet koers blijven kiezen, ook of misschien wel júist op momenten van tegenslag. Dat geldt voor een topsporter, en dat geldt ook voor deze campagne om waterstof op de kaart te zetten."

Hoe kun je de kracht van sport gebruiken in een tijd dat er geen evenementen of bijeenkomsten zijn?
“De waterstoftransitie communicatief concretiseren is sowieso lastig. We hadden graag met een op waterstof aangedreven auto door Nederland gereden en daarmee evenementen, bedrijven en organisaties aangedaan. In de samenwerking met Toyota lag dat plan klaar. We zouden met een awareness campagne die laat zien wat de waterstoftoepassingen zijn in heel Nederland bij kantoren en bedrijven een week lang in de lobby staan om het intern te activeren en we zouden aanwezig zijn bij een groot aantal waterstofseminars en –congressen. Dat is nu bijna volledig digitaal geworden, met als belangrijkste de digitale interactieve Nederland waterstoflandkaart, waar je de verschillende waterstofprojecten van de coalitiepartners kunt bekijken. Ook zwemmer Ferry Weertman en zeilster Marit Bouwmeester zitten met een verhaal 'verstopt' in die kaart.”

Wat heeft het partnership met TeamNL tot dusver opgeleverd?

“Die winst is eerst en vooral een wederzijdse. Voor NOC*NSF is de samenwerking met een consortium met een maatschappelijke doelstelling nieuw en scherp aansluitend bij de eigen duurzaamheidsambities. In onze eigen metingen zien wij dat de publieke perceptie van waterstof positief verandert. Dat was het primaire doel. Er ligt geen druk om nu harde merk- of salesresultaten te boeken. Natuurlijk is het fijn dat de campagne verandering teweegbrengt in het denken over waterstof. In het begin zag je dat heel duidelijk. We waren positief verrast over het effect. In de laatste rapporten zie je dat die groeicurve afvlakt. Misschien ook niet zo vreemd, want we zitten al op een prachtige bekendheid van waterstof. Maar het besef van de toepassing en bovenal waarom Nederland hét Europese waterstofland is, dat ligt nog te laag. Missie H2 als merk hoeft geen bekendheid te hebben. Het gaat om de missie zelf: Samen maken we Nederland Waterstofland. De missie naar een moderne, duurzame en groene waterstofeconomie.”