Missie H2 versnelt de waterstofbeweging met de hulp van sport

NOC*NSF en het waterstofconsortium Missie H2 verlengen hun samenwerking tot en met de Olympische en Paralympische Spelen in Parijs 2024. Onder de campagnevlag ‘Nederland Waterstofland 2030’ wil Missie H2 samen met TeamNL, waterstofambassadeurs Kiran Badloe en Marit Bouwmeester plus de (water)sportbonden, met positieve energie de inmiddels gestarte waterstofbeweging verder inspireren, verbinden en versnellen. Michiel Bal van Missie H2 gaat in op de achtergronden van de verlenging.

De verlenging van het partnership werd vandaag bekendgemaakt tijdens het energiesymposium Wind meets Gas in Groningen, dat helemaal in het teken staat van de energietransitie.

“We zijn erg trots dat we opnieuw partner zijn van TeamNL”, zegt Michiel Bal, woordvoerder van Missie H2. “Sinds de start van het partnership in 2019 is er veel gebeurd op het gebied van energie. Toen wilden wij vooral de bekendheid van waterstof vergroten omdat waterstof nog een nagenoeg onbekend fenomeen was bij de meeste Nederlanders. Inmiddels zien we in de onderzoeken van bijvoorbeeld Nielsen en in de aandacht voor het onderwerp in de media, dat de rol die waterstof als duurzame energiedrager kan spelen in de energievoorziening tot een veel breder publiek is doorgedrongen. Ondanks alle corona-perikelen kijken we daarom terug op een succesvolle missie en samenwerking met NOC*NSF. Maar na de Spelen in Tokio hebben we vrij snel tegen elkaar gezegd dat de missie nog niet voor bij is. Waar wij in 2019 vooral veel hebben gepraat over waterstof en het bekender maken, gaan we het nu laten zien: van waterstofpromotie naar proof points dus. Daarbij richten wij ons veel nadrukkelijker op de andere bedrijven die wij willen inspireren om samen met ons de waterstofontwikkeling te versnellen. Want nu de nationale waterstofbeweging langzaam op gang komt, is het tijd om door te pakken. Daar hebben we de kracht van sport heel hard bij nodig. Zij kunnen ons als geen ander helpen bij de versnelling die we willen inzetten. Dat is een van de redenen dat we de missie verlengen richting Parijs 2024, de hoofdstad van het Klimaatakkoord.”

Met Eneco en Vopak zijn nog meer schakels in de waterstofketen aan boord

Michiel Bal, Missie H2

De komende periode hebben acht bedrijven zich verbonden aan Missie H2. Gasunie, Groningen Seaports, Port of Amsterdam, Remeha, Shell Nederland en Toyota blijven onderdeel van het consortium. Eneco en Vopak zijn toegetreden. Netbeheerder Stedin is (om begrijpelijke redenen) uitgestapt als een van de partners in Missie H2. “Met Eneco en Vopak zijn nog meer schakels in de waterstofketen aan boord”, zegt Bal. “Eneco is als duurzame energieleverancier een logische partner in Missie H2. Vopak is een wereldwijd opererend bedrijf dat gespecialiseerd is in de opslag en overslag van vloeibare en gasvormige energieproducten. Daarmee hebben we een belangrijke partij voor de internationale context.”

Urgentie

De nieuwe samenwerking met NOC*NSF bestaat uit twee onderdelen. Allereerst wordt de waterstofbeweging verder aangejaagd met verschillende sportbonden die een directe relatie hebben met water (watersportverbond en de roeibond ), en met ambassadeurs Marit Bouwmeester en Kiran Badlou. Zij willen graag hun samenwerking met Missie H2 een vervolg geven. Bal: “De urgentie is voor hen heel tastbaar, want bij het uitoefenen van hun sport ondervinden zij op verschillende wateren in de wereld nu al aan den lijve wat de effecten van de klimaatverandering zijn. Andere stromingen en winden, wedstrijden die worden verplaatst omdat de omstandigheden zijn veranderd. En als topsporters weten zij bovendien als geen ander dat nu koers kiezen noodzakelijk is om straks de belofte te kunnen inlossen en maximaal te kunnen presteren. Dat is een hele logische parallel met de waterstofbeweging. We moeten namelijk nu kiezen voor de waterstofontwikkeling om de uitdagende klimaatdoelstellingen van 2030 en 2050 te halen. De urgentie wordt alleen maar groter. Wat afgelopen jaar heeft duidelijk gemaakt is dat energie niet alleen duurzaam moet zijn, maar ook beschikbaar en betaalbaar.”

De tweede component in de samenwerking is dat Missie H2 de collectief beschikbare duurzaamheidskennis en ervaring inzet voor verdere verduurzaming van de Nederlandse sport. Dat gebeurt onder meer door de sporters van TeamNL te helpen zo duurzaam mogelijk deel te laten nemen aan de Olympische Spelen in Parijs en bij het verder verduurzamen van sportaccommodaties in Nederland.

Als Nederland hebben wij de unieke kans om ‘Nederland Waterstofland’ te realiseren

Michiel Bal

Gelukkig zijn de mogelijkheden om het partnership te activeren komende jaren weer volop aanwezig. “Als ik terugkijk op onze ‘Road to Tokio’, dan was onze aanloop beperkt”, zegt Bal. “Het voordeel is nu dat we meer mogelijkheden rondom de spelen in 2024 zelf hebben, zowel in Parijs als in eigen land, maar ook in het komende jaar. Kijk alleen al naar het WK Zeilen dat volgend jaar in Den Haag plaatsvindt.”

De bekendmaking van de verlenging komt vlak na het moment dat Nederlandse Loterij liet weten dat het 10 jaar hoofdsponsor wordt van TeamNL. Dat heeft overigens geen rol gespeeld in het moment van bekendmaken van de verlenging. “Daar zit geen hogere bedoeling achter. Vandaag is een mooi moment om het partnership bekend te maken, nadat we daar de afgelopen periode met NOC*NSF concreet invulling aan hebben gegeven. Maar het is zeker mooi dat de Nederlandse sport de zekerheid heeft van een jarenlange ondersteuning door de partners die zich committeren. Ons sponsorcontract met NOC*NSF verandert niet doordat Nederlandse Loterij hoofdsponsor is geworden van TeamNL. We waren en blijven partner van TeamNL.”

“Als Nederland hebben wij de unieke kans om ‘Nederland Waterstofland’ te realiseren”, weet Bal. “Alle ingrediënten hiervoor zijn aanwezig: we hebben de Noordzee voor grootschalige productie van windenergie, de zeehavens als logistieke hubs, enorm veel kennis over waterstof in de mobiliteit en huishoudens, grote industrieclusters die de overstap naar waterstof willen maken én een van de betere energietransportnetwerken van de wereld.”

De sport kan met zijn tot de verbeelding sprekende sporters deze beweging inspireren en versnellen

Michiel Bal

Missie geslaagd!

Om de enorme ambitie en uitdaging die er is op het gebied van de klimaatdoelen voor 2030 – 2050 en de rol die waterstof daarin moet gaan spelen waar te maken, moeten er volgens Bal drie dingen gebeuren. “We moeten de energietransitie versnellen, we moeten flink opschalen en we moeten het als waterstofketen gezamenlijk oppakken. Dat is de reden dat we gebruik willen maken van NOC*NSF en TeamNL, want de sport kan met zijn tot de verbeelding sprekende sporters deze beweging inspireren en versnellen. Sport is een krachtig platform om Missie H2 onder de aandacht te brengen.”

“Hoe mooi zou het zijn dat wij straks in 2024 op het wereldpodium staan in de stad van het Klimaatakkoord en kunnen melden dat we in Nederland op koers liggen om in 2030 een waterstofmarkt te hebben die werkt”, besluit Bal. “Misschien wel als eerste land in de wereld! Dan is de missie echt geslaagd.”