Missie H2 met Toyota op weg naar Tokyo

Ons land positioneren als Nederland Waterstofland en de duurzame mogelijkheden van waterstof onder de aandacht brengen. Dat is de kern van Missie H2. De samenwerking met TeamNL is daarvoor met tenminste een jaar verlengd. Bovendien heeft Toyota zich bij Missie H2 aangesloten. Michiel Bal, woordvoerder van Gasunie namens Missie H2 en Martijn van de Ven, Manager Marketing Communicatie bij Toyota, lichten de samenwerking toe.

Vorig jaar augustus werd op een zonovergoten dag Missie H2 gepresenteerd op een drukbezochte persconferentie in Kinderdijk. De verlenging dit jaar verliep enigszins anders. De samenwerking tussen Gasunie, Shell Nederland, Remeha, Stedin Groep, Port of Amsterdam en Groningen Seaports had met een stevig activatieprogramma grote plannen om dit jaar, met de ‘waterstofspelen’ in Tokyo als richtpunt, de beweging rondom de waterstoftransitie in Nederland op gang te brengen. Maar niet alleen vielen na het uitbreken van corona-pandemie de evenementen die op het programma stonden een voor een weg, ook de Olympische Spelen konden geen doorgang vinden en werden verplaatst naar 2021.

“We stonden in de startblokken en hadden een mooi programma voor dit jaar klaar staan”, zegt Michiel Bal, woordvoerder van Gasunie namens Missie H2. “We wilden tot en met de Paralympische spelen Nederland bekend maken met waterstof via verschillende evenementen in het land, zoals het Olympic Festival in Den Haag en SAIL Amsterdam. Juist op het moment dat ons eerste activiteit van start zou gaan besliste corona anders.”

Je ziet een brede behoefte aan ontwikkelingen in Nederland die oplossingen en kansen bieden

Michiel Bal, Missie H2

Terug naar de tekentafel

De afgelastingen betekende dat men terug naar de tekentafel moest en kijken welke elementen uit het programma in de komende periode te gebruiken waren. Natuurlijk wordt daarbij opnieuw gedacht aan verschillende evenementen die in het komende jaar (hopelijk) gaan plaatsvinden. Daarnaast stond er een programma klaar waarbij gebruik gemaakt werd van de zwembond, watersportverbond en roeibond en de sporters die in die sporten actief zijn als ambassadeurs. Dat programma met de bonden en sporters blijft staan. “Natuurlijk is het enorm jammer dat de plannen die je had tot stilstand komen. Maar als we dan toch wat positiefs moeten halen uit deze roerige periode, dan zie je dat er een brede behoefte is aan ontwikkelingen in Nederland die oplossingen en kansen bieden. En daar kan de waterstofontwikkeling enorm aan bijdragen.”

De verlenging van de samenwerking heeft het voordeel dat er meer tijd is om de missie nog scherper neer te zetten, aangevuld met de nieuwe inzichten en ontwikkelingen op het gebied van waterstof. “Het concept om op deze manier met een sterk consortium via de sport niet een eigen merk, maar een maatschappelijk thema onder de aandacht te brengen is nieuw”, zegt Bal. “Uiteindelijk heeft het tot augustus vorig jaar geduurd voordat we klaar waren voor de lancering van Missie H2. Daardoor was het best een uitdaging om een goed activatieprogramma voor de spelen neer te zetten. Nu hebben we de ervaring van afgelopen jaar en een paar maanden langer de tijd. Daardoor kunnen we nog beter Nederland laten kennis maken met waterstof. Toen wij begonnen hebben we bijvoorbeeld de bekendheid van waterstof gemeten onder het publiek. Daaruit blijkt dat mensen hebben gehoord van waterstof als energiebron, maar nog niet weten wat je er zo al mee kan en welke rol het kan spelen voor de verduurzaming van onze energie. Daar kunnen we nog een mooie slag slaan.”

Iedereen weet dat dit een abnormale situatie is waar je in gezamenlijkheid moet uitkomen

Michiel Bal, Missie H2

Kracht

Bij de partners in het consortium was er geen enkele twijfel dat men door zou gaan. “De gesprekken tussen alle partijen zijn steeds heel constructief geweest”, aldus Bal. ”Iedereen ziet dat wat ons nu overkomt allesoverstijgend is. De partners in Missie H2 hebben dan ook van begin af aan gezegd: wij willen door. Daaruit blijkt dat we in dit eerste jaar een goede basis hebben gelegd voor onze missie.”
Bal wil daarbij de complimenten geven aan NOC*NSF en de sportbonden op de manier hoe zij hebben gereageerd op de situatie. “Als je bedenkt hoeveel impact corona heeft op de sportbonden en NOC*NSF, is het bewonderenswaardig op welke manier zij weerbaar zijn omgegaan met deze situatie. Dat zegt iets over de enorme kracht vanuit die hoek en de kracht die zij als platform te bieden hebben, ook als de omstandigheden tegen zitten. Dat is een van de redenen dat wij als partners binnen Missie H2 unaniem hebben gezegd dat we doorgaan.”

Mascha van Werven, manager commercie & partnerships NOC*NSF, bedankt op haar beurt Missie H2: “De keuze van deze sterke merken om gezamenlijk als Missie H2 TeamNL en de Nederlandse sport te kiezen als partners om de campagne ‘Samen maken we Nederland Waterstofland’ kracht bij te zetten, zien wij als een groot compliment. Het keten-denken dat bij deze zeven bedrijven terugkomt spreekt de sport erg aan. Missie H2 heeft nu alles in huis, van het opwekken tot toepassen van energie via waterstof. Dat is in sport net zo. Daar heb je ook alle stappen in een keten nodig om tot topprestaties te komen.”

Bal geeft geen financiële details over de verlenging, maar hij laat wel weten dat het extra jaar er niet automatisch aan wordt vastgeplakt. “We hebben daar, met elkaar en met NOC*NSF, op een prettige manier met elkaar over van gedachte gewisseld. Over de exacte bedragen doen we geen mededelingen, maar iedereen weet dat dit een abnormale situatie is waar je in gezamenlijkheid moet uitkomen. Zoals het hoort bij een goed partnership hebben beide partijen gedacht vanuit het algemene belang met aandacht voor de ander. Dan kom je er onderling uit en heeft nu voor gezorgd dat zowel Missie H2 als NOC*NSF blij zijn dat we verlengen.”

'Start your impossible'

Natuurlijk is Bal ook verheugd over het toetreden van Toyota als zevende partner binnen Missie H2. Missie H2 is van begin af aan daarover in gesprek geweest met Toyota Nederland. Het was dan ook niet de vraag óf Toyota zou meedoen, maar hoe de bijdrage die ze hier aan kunnen leveren was in te passen in de bijdragen die Toyota al levert aan de Olympische sport. Bal: “We willen vanuit een stevige groep deze beweging op gang brengen. Dan heb je partners nodig die ook volledig de potentie van waterstof onderschrijven. Met Toyota heb je een merk dat dat voor de volle 100% doet. Zij zijn een van de voorlopers op het gebied van waterstofmobiliteit en hebben bovendien voldoende massa om andere partijen in deze beweging mee te nemen. Met de komst van Toyota zijn nu alle schakels uit de waterstofketen in Missie H2 vertegenwoordigd: van producent tot eindgebruiker. Bovendien hebben zij ervaring met wat sport kan brengen voor een merk, en met name met de Olympische Spelen.”

Ook voor Martijn van de Ven, Manager Marketing & Communicatie bij Toyota Nederland, voelt het aansluiten van Toyota bij Missie H2 als een logische stap. “Er komt hier een aantal zaken op een fantastische manier bij elkaar. Ten eerste zijn wij vanuit het moederbedrijf Toyota Motor Corporation TOP-partner van de Olympische en Paralympische Spelen tot en met 2024. Daar hoort natuurlijk ook Tokyo 2021 bij. Daarnaast zijn we via Toyota-importeur Louwman & Parqui begin 2017 de exclusieve automotive partner van NOC*NSF geworden.”

Met als slogan ‘Start your impossible’ is de Olympische sponsoring afgelopen jaren door Toyota ook in Nederland geactiveerd via verschillende video’s met topsporters als Ireen Wüst, Chris Vos, Suzanne Schulting en Esther Vergeer. Voor 2020 stond een mooie campagne met Dafne Schippers, Jetze Plat en Ranomi Kromowidjojo op de planning. Van de Ven: “Bij Toyota geloven we erin dat niets onmogelijk is. Het is een mentaliteit die diepgeworteld is en die maakt dat we iedere dag weer starten vanuit de overtuiging dat het nog beter kan. En dat is overduidelijk een gedeelde mentaliteit.”

Als derde reden is de waterstoftransitie voor Toyota erg belangrijk. Toyota heeft een traditie op het gebied van duurzaamheid. Eind jaren negentig werd de eerste hybride auto gelanceerd. Intussen is Toyota vele generaties verder en is er voor vrijwel elk model een hybride elektrische variant. Ook is Toyota al meer dan 20 jaar bezig met het ontwikkelen van waterstofauto’s, die sinds 2014 met de Toyota Mirai, het Japanse woord voor toekomst, op de markt is. De spelen in Tokyo worden ook wel de waterstofspelen genoemd. Als wereldwijde mobiliteitspartner van zowel de Olympische als de Paralympische Spelen wil Toyota van de spelen in Tokyo een showcase maken van zijn toekomstvisie met betrekking tot waterstof. Zo moet het Olympisch dorp een ‘waterstofstad’ worden waar elektriciteit en warm water wordt voorzien via waterstof. Ook het vervoer gebeurt natuurlijk met op waterstof aangedreven Toyota’s.

“We zitten in allerlei overlegstructuren op het gebied van de waterstoftransitie en zijn als Toyota met heel veel initiatieven bezig”, vertelt Van de Ven. “Missie H2 was er daar een van. We hebben dit vanaf het begin een warm hart toegedragen en nu was het moment om toe te treden als een van de partners. Ook bij ons lag er voor 2020, in lijn met de campagneplanning - een mooi Nederland waterstofland activatieplan. Samen met alle Missie H2 partners zijn we nu mooie nieuwe activatieplannen aan het uitwerken.”

De samenwerking met dit consortium van bedrijven is echt een belangrijk signaal voor de energietransitie

Martijn van de Ven, Toyota Nederland

De samenwerking van Toyota met Missie H2 is additioneel op de bestaande samenwerking met NOC*NSF. Op basis van die samenwerking en als TOP-partner heeft Toyota meer Olympische rechten dan de andere partners in Missie H2. Dat heeft niet tot frictie geleid tussen de partners, zegt Bal. “De partners van Missie H2 gaat het niet om het versterken van het eigen merk, maar om waterstof als energie op de agenda zetten. Dat Toyota als partner van het IOC kan communiceren staat daar verder los van en geeft geen wrijving binnen het consortium. Integendeel, ik denk dat het elkaar enorm kan versterken. De toetreding tot Missie H2 benadrukt dat we er allemaal van overtuigd zijn, dat de energietransitie een teamsport, waar we gezamenlijk de mouwen voor opstropen. En het geeft Toyota volop mogelijkheden om naast brandactivatie invulling te geven aan hun eigen waterstofstrategie. Dat past hier erg goed bij.”

Dat het coronavirus een zware aanslag gepleegd heeft op de gehele automotivesector is niet van invloed geweest op de beslissing om partner van Missie H2 te worden. “Wij vinden dit onderwerp te belangrijk”, zegt Van de Ven. “Het waterstoftraject maakt onderdeel uit van onze duurzame langetermijnvisie. De samenwerking met dit consortium van bedrijven is echt een belangrijk signaal voor de energietransitie. Wij moeten – zeker met een dergelijk platform - hier op doorpakken, ook al hebben we op dit moment last van de economie.”

Ambassadeurs

Binnen het partnership met NOC*NSF en TeamNL is door Missie H2 gekozen om via een selectie van sportbonden en watersporters extra kracht bij te zetten aan de centrale campagne over de mogelijkheden van waterstof. Er wordt nauw samengewerkt met de KNZB, KNRB en het Watersportverbond en met de meervoudig, Olympisch, Paralympisch, Wereld-, Europees en Nederlands Kampioenen Kiran Badloe, Marit Bouwmeester, Liesette Bruinsma, Ferry Weertman en Ilse Paulis & Marieke Keijser. “Dat zijn vanzelfsprekend bonden en sporters die de kracht van water als geen ander kennen”, zegt Bal. “De interesse in het onderwerp is bij hen ook groot en dat biedt een mooie basis voor de samenwerking. Het is prachtig om te zien dat de watersportbonden heel actief met ons meedenken hoe zij met ons waterstofactiviteiten kunnen ontwikkelen om onze boodschap van Nederland Waterstofland kracht bij te zetten. Het gevoel om met TeamNL, de bonden en de ambassadeurs aan de slag te gaan is erg goed en maakt ons enthousiast.”

Blijft dat de huidige situatie rondom sportevenementen en zelfs het doorgaan van de Olympische Spelen in 2021 ongewis is. Bal: “Je kent de onzekerheden, maar we zullen met elkaar moeten leren om daar mee om te gaan. We richten ons op wat wél kan en wat we, onder meer met de inzet van onze ambassadeurs, wél kunnen bereiken. We gaan dus niet met de handrem op van start. We houden rekening met de richtlijnen die er vanuit de overheid komen, maar je kunt geen goede campagne maken als je ervan uitgaat dat het misschien niet doorgaat. We kijken er positief naar en laten we er met z’n allen vertrouwen in hebben dat het volgend jaar weer een mooi sportjaar word, met mooie waterstofspelen en evenementen in eigen land.”