MUNT Hypotheken ook komende twee jaar partner Centraal Museum

MUNT Hypotheken verlengt zijn partnerschap met het Centraal Museum, waar ook het Rietveld Schröderhuis en het nijntje museum toe behoren, tot tenminste 2024. Daarmee blijft het partnership in ieder geval van kracht tot en met de viering van honderd jaar Rietveld Schröderhuis. Een interview met Paul Teutscher, commercieel directeur van MUNT Hypotheken.

Foto: Robert Oosterbroek

Munt Hypotheken is in 2019 een samenwerking aangegaan met het Centraal Museum. Wat waren destijds de overwegingen om partner te worden?
Paul Teutscher: “Het Rietveld Schröderhuis is één van de bekendste woonhuizen van het land en staat bovendien op de UNESCO werelderfgoedlijst. Nog steeds is het eigenzinnig, wars van conventies en een inspiratiebron op woongebied. Wij herkennen ons in die eigenschappen. Dat zijn ook belangrijke redenen waarom we dit partnerschap ooit zijn gestart. Die eigenzinnigheid proberen wij op woongebied niet alleen uit te stralen maar ook daadwerkelijk om te zetten in daden.”

Hoe gebruiken jullie de samenwerking richting de verschillende onderdelen?

“MUNT Hypotheken verstrekt leningen voor de aankoop van een huis of voor het oversluiten van een lopende hypotheek. De organisatie achter MUNT Hypotheken is DMFCO. DMFCO is de grootste onafhankelijke vermogensbeheerder van Nederlandse hypotheken. Institutionele beleggers zoals pensioenfondsen investeren via ons in Nederlandse woninghypotheken. Dat betekent dat we verschillende doelgroepen bedienen: bij MUNT Hypotheken zijn dat de adviseurs die bemiddelen tot en met de eindconsument. Bij DMFCO hebben we als doelgroep de investeerder. Door die combinatie passen alle drie de onderdelen mooi bij ons. En alle onderdelen zijn innovatief en baanbrekend op hun eigen gebied: of je het nu over Rietveld Schröder of Dick Bruna hebt. Toen wij als MUNT in 2014 in de markt kwamen braken we ook de markt open. Daarbij past dat zowel Rietveld Schröder als Dick Bruna streven naar eenvoud. Hypotheken kunnen vaak best complex zijn. Wij streven ook naar het simpel maken van een hypotheek.”

Het Rietveld Schröderhuis staat vlak voor zijn 100e verjaardag. Dat is een uniek moment dat je graag wil meemaken

Paul Teutscher, MUNT Hypotheken

'De poppen pakken hun biezen'. Het poppenhuis van Petronella de la Court

In 2020 en 2021 hebben jullie de samenwerking steeds met een jaar verlengd. Dat was midden in de coronapandemie terwijl het museum beperkt open was of soms zelfs helemaal dicht. Maakte dat de beslissing om te verlengen lastig of was het juist een ‘no-brainer’?
“Dat laatste. In een crisissituatie laat je elkaar niet zitten. Partners helpen elkaar ook als er slechtere tijden aanbreken. Met de verlengingen geef je bovendien een signaal richting de markt dat je een maatschappelijke verplichting hebt.”

Hoe hebben jullie het partnership in die periode gebruikt?

“We konden natuurlijk minder doen dan we wilden. En het Centraal Museum wordt momenteel ook nog verbouwd en het nijntje museum zit op een andere locatie. Een groot deel van de kunstwerken moet verhuizen. We hebben in de afgelopen periode de verhuizing van het befaamde 1500-delige poppenhuis van Petronella de la Court van A tot Z mede mogelijk gemaakt en er voor gezorgd dat die online te volgen was. Net als veel andere bedrijven hebben we afgelopen jaren een slag gemaakt in de digitalisering. Vanzelfsprekend konden we nauwelijks relaties uitnodigen. We hebben de afgelopen jaren wel toegangsbewijzen verstrekt aan mensen die een huis met MUNT Hypotheek hebben afgesloten in de stad Utrecht.”

MUNT Hypotheken heeft de samenwerking voor het eerst met twee jaar verlengd. Opnieuw in een, economisch, onzekere periode en met een woningmarkt die sterk onder druk staat. Waarom nu toch twee jaar?

“Met wie je in zee gaat en voor hoe lang is steeds opnieuw een afweging. Je houdt partnerships regelmatig tegen het licht om de slimste keuze daarin te maken. Het Rietveld Schröderhuis staat vlak voor zijn 100e verjaardag. Dat is een uniek moment dat je graag wil meemaken. Daarnaast zijn het nijntje museum en het Centraal Museum ons in de afgelopen drie jaar zeer dierbaar geworden. Die innige band houden we graag in stand. Tegelijkertijd geef je het mooie signaal dat je ook in onrustige tijden een partnership oppakt.”

MUNT en groen gaan hand in hand

Paul Teutscher

Verduurzaming is een belangrijk aspect voor MUNT Hypotheken. Hoe komt dat in jullie partnerships terug?
“MUNT en groen gaan hand in hand. Dat vinden wij vanzelfsprekend en zien dit als onze maatschappelijke plicht. Een deel van het Centraal Museum is tot het voorjaar van 2023 gesloten vanwege een noodzakelijke verduurzamingslag. Ook het nijntje museum is vanwege een grote verbouwing op de huidige locatie, tijdelijk verhuisd. Daarbij maakt het museum een flinke verduurzamingsslag die wij steunen. Ook wij helpen mensen om hun woning te verduurzamen.”

MUNT Hypotheken is de snelst groeiende, onafhankelijke hypotheekaanbieder van Nederland. Hoe belangrijk is sponsoring in die groei?

“In algemene zin zijn partnerships voor ons cruciaal. Onze organisatie is vrij klein en bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld producten is samenwerking met partners erg belangrijk. Adviseurs omarmen wij echt. Dat doen we op veel verschillende manieren. Zeker bij de adviseurs in de regio Utrecht is het prettig om ze in het Centraal Museum uit te nodigen. We gebruiken sponsoring echt puur om op allerlei manieren relaties te versterken.”

Jullie hoofdkantoor staat in Den Haag. MUNT Hypotheken is een aantal jaren rugsponsor geweest van ADO Den Haag. Hebben jullie een keuze voor cultuur in plaats van sport gemaakt?

“Zo definitief is die keuze niet. We kijken altijd naar partijen die bij ons passen en hebben destijds besloten ADO een aantal wedstrijden te sponsoren. Dat was een succes en we hebben toen de samenwerking met een jaar voortgezet. Daarmee hadden we onze doelstellingen bereikt. De contacten met de club zijn nog steeds goed. We hebben ook nog wat kleinschalige sportsponsorships.”

Hoe gaan jullie het partnership de komende periode gebruiken?

“We gaan de relatie met het Centraal Museum verder aanhalen. Zo worden hypotheekadviseurs bijvoorbeeld geregeld uitgenodigd om samen met kantoorgenoten plus gezin het nijntje museum te bezoeken. Ook worden er, nu het weer kan, door MUNT Hypotheken evenementen en andere bijeenkomsten georganiseerd. En we kijken vanzelfsprekend uit naar het 100-jarig bestaan van het Rietveld Schröderhuis. De plannen daarvoor zijn we nu aan het ontwikkelen.”

Rietveld Schröderhuis (collectie Centraal Museum, Utrecht). Fotografie Stijn Poelstra