Kans op uitbreiding tv-reclameverbod kansspelen

De ChristenUnie heeft een motie ingediend waarin gevraagd wordt aan de regering om het reclameverbod voor kansspelen te veranderen van 19.00 naar 21.00 uur. Een meerderheid in de kamer staat achter de motie, en zal dus waarschijnlijk worden aangenomen.

Het kabinet vindt dat reclame noodzakelijk is om het legale aanbod te kanaliseren zodat de consument op de hoogte is wat vertrouwde aanbieders zijn en wie niet. Bij de behandeling gisteravond heeft minister Dekker de motie ontraden. Vrijwel de gehele Kamer staat echter achter deze motie en zal deze zal dus worden aangenomen.

De motie zou alleen betrekking hebben op sportwedden en niet op loterijen. Grote spelshows vanuit de Postcode Loterij, BankGiro Loterij en Holland Casino zullen door dit verbod dan ook waarschijnlijk niet worden geraakt. Of Toto wel onder de restricties gaat vallen is niet duidelijk. Ook is het nog niet duidelijk of de minister deze motie ook daadwerkelijk gaat uitvoeren.