Nieuwe Reclamecode Online Kansspelen beperkt volume en inhoud reclame

Nederland kent sinds vandaag een ‘Reclamecode Online Kansspelen’. Er komt een maximum van drie tv-reclames voor risicovolle kansspelen per reclameblok en zogenaamde Twinspots mogen niet langer. De code is tot stand gekomen in nauw overleg tussen omroepen, vergunninghouders van online kansspelen en mediapartijen.

In de code maken de vergunde aanbieders van kansspelen vrijwillig, bovenwettelijke afspraken om naast inhoudelijke beperkingen, de hoeveelheid reclame voor online kansspelen te beteugelen. Dit gebeurt zonder de wettelijke doelstelling van het kansspelbeleid uit het oog te verliezen om zoveel mogelijk spelers van illegale naar legale aanbieders te leiden. De Reclamecode Online Kansspelen komt bovenop de al strenge wet- en regelgeving die sinds 1 april 2021 is vastgelegd in de Wet Kansspelen op Afstand en per 1 oktober effectief is. Er staan in de nieuwe reclamecode geen beperkende maatregelen met betrekking tot sponsoring, maar hij heeft natuurlijk wel effect op de activatie van sponsorships door kansspelorganisaties.

Helma Lodders (voorzitter van de VNLOK): “Het was niet eenvoudig om de belangen van alle betrokken partijen te verenigen, maar het is gelukt om tot een stevige reclamecode voor online kansspelen te komen die consumenten en specifiek kwetsbare groepen aanvullend beschermt. Hierbij is advies betrokken van verslavingsdeskundigen en consumentenorganisaties. Wettelijk gelden al tal van beperkende maatregelen voor het promoten van online kansspelen. Met deze code doen de leden van de VNLOK daar – ook luisterend naar de maatschappelijke discussie - nog eens vrijwillig een flinke schep bovenop. Hiermee wordt de ervaren overkill aan reclames stevig teruggedrongen, niet alleen op tv en radio, maar ook online. Zonder – en dat maakt de code echt bijzonder – de maatschappelijke doelstelling in gevaar te brengen om 80 procent van de huidige spelers van de illegale naar de legale aanbieders van online kansspelen te leiden. Een doelstelling waarvoor het op verantwoorde wijze reclame maken essentieel is.”

De Reclamecode Online Kansspelen geldt initieel tot 1 maart 2023. In oktober 2022 wordt geëvalueerd met alle betrokken partijen (omroepen, vergunninghouders van online kansspelen en mediapartijen) of de code in de praktijk aan de doelstellingen voldoet. De code maakt deel uit van de nationale reclamecode en is een vorm van zelfregulering. Iedereen kan een klacht indienen op basis van de regels in de nieuwe code. Deze wordt dan beoordeeld door de Reclame Code Commissie van de Stichting Reclame Code.

Maatregelen

Het beschermen van kwetsbare groepen is een belangrijk onderdeel van de wet- en regelgeving voor online kansspelen. De wet bevat bijvoorbeeld al de beperking dat er geen reclame mag worden gemaakt op TV tussen 06.00 en 21.00 uur. Deze beperking wordt nu ook uitgebreid naar internet. Ook hier wordt tussen 06.00 – 21.00 uur de beperking opgelegd om geen online videoreclame uit te zenden. Bovenop de wet voegt de reclamecode een maximum van drie tv-reclames voor risicovolle kansspelen per reclameblok toe. De lengte van de reclames wordt begrensd tot maximaal 30 seconden. Twinspots (het splitsen van één reclame in een hoofdcommercial en tag-on) mogen niet langer. Deze beperkingen gaan behalve voor de online kansspelen ook gelden voor de kansspelreclames van de vestigingen van onder andere Holland Casino, Jack’s Casino, Fair Play Casino, ZEturf verkooppunten en TOTO winkel. Reclames zijn ook niet langer toegestaan bij programma’s of zenders die meer dan 25 procent bereik hebben onder jongvolwassenen en minderjarigen.

Het wordt verboden om reclame voor online kansspelen te maken in de buurt van bijvoorbeeld scholen, pretparken, verslavingsinstellingen of ziekenhuizen. De code verbiedt ook dat in toon en insteek wordt ingespeeld op de belevingswereld van jongeren en jongvolwassenen; of dat de reclame inspeelt op hebberigheid, aanzet tot doorspelen of de risico’s van het kansspel bagatelliseert.

Bonussen zijn enerzijds een essentieel onderdeel van reclame om spelers aan te moedigen van illegale naar legale aanbieders over te stappen. Ten opzichte van de bestaande wet- en regelgeving voegt de reclamecode daaraan een verbod toe op het gebruik van bonussen voor jongvolwassenen van 18 tot 24 jaar. Op TV, radio en buitenreclame mogen deze bonussen ook niet gepromoot worden. De maximale hoogte van de bonussen wordt 250 euro. En de voorwaarden moeten goed leesbaar en voor iedereen in begrijpelijke taal worden weergegeven.