TOTO mag beroepssporters blijven gebruiken

Er komt geen verbod op reclame door beroepssporters door loterijen. Een motie die vraagt dat de bepaling alleen van toepassing is op ‘risicovolle’ kansspelen en niet op loterijen, is afgelopen week aangenomen in de Tweede Kamer. Daarmee mag bijvoorbeeld TOTO beroepssporters en rolmodellen in de sport blijven gebruiken in zijn campagnes.

Begin dit jaar waren er vragen gesteld in de Tweede Kamer over de Koning TOTO-campagnes van TOTO naar aanleiding van een bericht in de Telegraaf: ‘Zorgen om gokkende jeugd: Toto zoekt rand op’. Een strikte uitwerking van twee eerdere moties in de Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen zou er toe kunnen leiden dat de campagnes van bijvoorbeeld loterijen ernstig beperkt zouden worden. Daarmee komt ook de financiering van de sport door Nederlandse Loterij onder druk te staan. De motie voor een soepelere toepassing van de regeling was ingediend door Rudmer Heerema (VVD).

Wat precies wel en geen risicovolle kansspelen zijn wordt overigens niet scherp gedefinieerd in de wet. Alleen loterijen worden expliciet genoemd als lage risico kansspelen. Sponsoring van individuele beroepssporters en teams bestaande uit beroepssporters door kansspelvergunninghouders is volgens de Regelgeving sowieso niet verboden.