Verbod op sponsoring door gokbedrijven

Per 1 januari 2025 zal alle sponsoring van sport door online gokbedrijven niet meer zijn toegestaan. Het gaat dan onder meer om shirtsponsoring en boarding. Al eerder, per 1 januari 2024 is programma- en evenementensponsoring niet meer toegestaan. Per 1 januari 2023 mag er ook geen ongerichte reclame meer gemaakt worden voor hun gokaanbod. Dat heeft de ministerraad vandaag besloten.

"Op basis van de Wet kansspelen op afstand is sinds 1 oktober 2021 het online gokken legaal. Om spelers van illegaal naar legaal gokken te leiden, moet het legale aanbod vindbaar en attractief genoeg zijn", zegt het ministerie van Justitie en Veiligheid in een verantwoording bij het besluit. "Daarvoor is enige vorm van reclame nodig. Tegelijk moeten kwetsbare groepen goed beschermd worden tegen onmatig spelen en verslaving. Daarom worden aanvullende maatregelen getroffen om kwetsbare groepen zoals jongeren en mensen die een gokverslaving hebben (gehad) beter te beschermen tegen de risico’s van kansspelen."
Vorige week kondigde minister Weerwind al het verbod op de inzet van rolmodellen voor gokreclames aan.

Minister Weerwind: “Vandaag hebben we een belangrijke stap gezet richting het verder aan banden leggen van gokreclames. Reclame is een middel om mensen naar het legale aanbod te leiden, maar het belang van verslavingspreventie weegt zwaarder. Hiermee wil ik met name kwetsbare groepen zoals jongeren beschermen.”

Het verbod op ongerichte reclame geldt voor aanbieders die online kansspelen aanbieden. Zij mogen vanaf volgend jaar geen reclame meer maken via TV, radio en in publieke binnen- en buitenruimtes. Reclames via internet en directe mailing blijven deels toegestaan, maar de regels worden verder aangescherpt zodat kwetsbare groepen niet geconfronteerd worden met de reclames. De inzet van sponsoring door aanbieders van online kansspelen wordt gefaseerd verboden. Per 1 januari 2024 is programma- en evenementensponsoring niet meer toegestaan en vanaf 1 januari 2025 volgt de sponsoring op sportlocaties en shirtsponsoring. Met de fasering wordt de sportsector in de gelegenheid gebracht om alternatieve sponsoren te vinden. De Kansspelautoriteit houdt straks toezicht op naleving van de nieuwe regels en kan bij overtreding direct ingrijpen. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een waarschuwing. Wanneer een aanbieder geen gehoor geeft kan ook een boete volgen.

Het wijzigingsbesluit gaat volgende week in consultatie. Belangstellenden kunnen dan gedurende 8 weken op het voorstel reageren. Tegelijk met de internetconsultatie gaat het besluit ook in voorhang bij de Tweede en Eerste Kamer.

Reactie BetCity

"Uiteraard betreuren we dit besluit, ook omdat we de sport in Nederland een warm hart toe dragen", laat Marco Albregts, Director Sponsorships bij BetCity, weten in een eerste reactie. "Het is nog te vroeg om een inhoudelijk reactie te geven omdat we nog niet weten wat dit behelst en wat de exacte impact zal zijn. Wel zijn we blij dat we nu in 1x duidelijkheid hebben gekregen over de (on)mogelijkheden binnen marketing en adverteren. We zullen ons uiteraard altijd aan de geldende wet- en regelgeving houden."