VNLOK: "Te vergaande beperking van online reclame voor kansspelen gaat ten koste gaat van de opdracht van de overheid"

Vorige week kondigde het kabinet nieuwe beperkende maatregelen aan voor reclame en sponsoring door kansspelaanbieders. De VNLOK, de branchevereniging voor Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders, is van mening dat een te vergaande beperking van online reclame voor kansspelen, ten koste gaat van de opdracht die overheid de uitvoerders van het Nederlandse kansspelbeleid heeft gegeven: het leiden van spelers naar het legale, verantwoorde en veilige aanbod van online kansspelen. Daarbij hoort ook consumentenbescherming en het voorkomen van kansspelverslaving.

"VNLOK heeft kennisgenomen van het persbericht over het genomen besluit in de ministerraad - op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming - om de reclame van online kansspelen verder te beperken en specifiek ongerichte reclame en sponsoring van onder andere programma’s, evenementen en sport te verbieden. Het daadwerkelijke besluit heeft de VNLOK nog niet ontvangen. De branchevereniging gaat de komende periode gebruiken om het besluit te bestuderen", laat VNLOK als reactie weten.

Vooruitlopend hierop is de VNLOK van mening dat een te vergaande beperking van online reclame voor kansspelen, ten koste gaat van de opdracht die overheid de uitvoerders van het Nederlandse kansspelbeleid heeft gegeven: het leiden van spelers naar het legale, verantwoorde en veilige aanbod van online kansspelen. Daarbij hoort ook consumentenbescherming en het voorkomen van kansspelverslaving.

"Het maken van reclame is nodig om spelers naar het legale, verantwoorde en veilige aanbod te leiden", zegt VNLOK. "Dat is belangrijk, want er zijn nog steeds veel illegale goksites waar Nederlandse spelers zonder enige bescherming kunnen spelen. Het percentage spelers dat speelt op illegale websites, is nog aanzienlijk. Ook die spelers moeten we bekendmaken met het legale aanbod. En tegelijkertijd moet de Kansspelautoriteit er alles aan doen om illegaal aanbod tegen te gaan, met een plan van aanpak voor de bestrijding en een jaarlijks terugkerend onderzoek naar de aard en omvang van het illegale aanbod."

"Online kansspelen zijn nog maar kort legaal in Nederland. Feiten en cijfers zijn daarom op dit moment nog onvoldoende beschikbaar. Het zou goed zijn als de politiek eerst onderzoek laat doen en op basis daarvan aanvullende maatregelen in wet- en regelgeving doorvoert."