VriendenLoterij doneert 500.000 euro voor Nationale BoekenBoost

VriendenLoterij-ambasadeur Johnny de Mol heeft een cheque van 500.000 euro uitgereikt aan de Stichting CPNB en Stichting Lezen. Deelnemers aan de VriendenLoterij maken daarmee De Nationale BoekenBoost mogelijk.

Dit nieuwe initiatief heeft als doel om het leesplezier van de schoolgaande jeugd tot achttien jaar een positieve boost te geven door middel van veel extra boeken in de klas. De Nationale BoekenBoost vergroot daardoor de impact van bestaande leesbevoringscampagnes voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar, zoals De Nationale Voorleesdagen, de Kinderboekenweek en de Boekenweek voor Jongeren. Het initiatief versterkt bovendien het netwerk tussen scholen, boekhandels en bibliotheken.

Eveline Aendekerk, directeur CPNB: "Wij zijn ongelooflijk blij met deze belangrijke schenking van de Vriendenloterij waardoor de Nationale BoekenBoost mogelijk wordt. Dankzij dit bedrag kunnen we zoveel mogelijk boeken bij kinderen en jongeren bezorgen die deze het hardst nodig hebben. Dit zal het leesplezier een significante boost geven. Het effect van de boeken wordt extra versterkt doordat deze worden verspreid tijdens onze leesbevorderende campagnes op scholen met behulp van boekhandel en bibliotheek. De Nationale BoekenBoost bewijst: een boek kan zoveel doen. Impact maken doe je samen!"

Dorine Manson, Managing Director VriendenLoterij: "Voor ieder kind zijn taalbegrip- en expressie voorwaarden voor persoonlijke ontplooiing, relaties bouwen, weerbaarheid, betere kansen op school en in de maatschappij. Kinderen die met plezier lezen, worden beter in taal en kunnen zich persoonlijk meer ontplooien. Wij vinden het daarom belangrijk om organisaties, zoals CPNB en stichting Lezen, te steunen met vernieuwende en prikkelende initiatieven zodat kinderen enthousiast worden om te lezen en schrijven."

Goed Geld Gala

De schenking ten gunste van De Nationale BoekenBoost is bekendgemaakt in de aanloop naar het jaarlijkse Goed Geld Gala van de VriendenLoterij dat op 11 februari plaatsvindt in Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Dankzij de deelnemers aan de VriendenLoterij gaan er dit jaar weer miljoenen naar goede doelen die zich inzetten voor welzijn en gezondheid in Nederland. De VriendenLoterij steunt inmiddels meer dan 50 (gezondheids)fondsen en organisaties die een extra steuntje in de rug geven aan mensen die dat nodig hebben om mee te doen in de samenleving. De deelnemers hebben ook de mogelijkheid om organisaties en clubs te steunen waar zij zich mee verbonden voelen. Deelnemers spelen op die manier inmiddels al mee voor meer dan 3.300 clubs, verenigingen en stichtingen. Zo leveren zij direct een bijdrage aan de samenleving.

Samen nemen Stichting CPNB en Stichting Lezen een voortrekkersrol in een nieuw ambitieus initiatief om de Nederlandse kinderen tot lezen aan te zetten. Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek heeft ervaring met de campagnes, heeft het bereik onder de doelgroep, de organisatiekracht, de kanalen en de mediapartners in huis om van De Nationale BoekenBoost een succes te maken. Stichting Lezen voegt onderzoekers, inhoudelijke specialisten en onderwijskundigen toe. In deze samenwerking komen praktische slagkracht, kennis van leesbevordering en de laatste wetenschappelijke inzichten bij elkaar.