ABN AMRO blijft hoofdsponsor Hermitage

De Hermitage Amsterdam en ABN AMRO hernieuwen hun sponsorsamenwerking voor drie jaar. In het bijzijn van vijfentwintig leerlingen uit groep 6 van de Paulus-school uit Amsterdam ondertekenden Cathelijne Broers, directeur Hermitage Amsterdam, en Caroline Princen, lid Raad van Bestuur van ABN AMRO, het hernieuwde hoofdsponsorcontract.

In de Hermitage voor Kinderen zetten zij met symbolisch hun handtekening op een door de schoolkinderen geschilderd contract. De samenwerking wordt verlengd met een periode van drie jaar, waarin de Hermitage Amsterdam en ABN AMRO er naar streven om in gezamenlijkheid extra invulling te geven aan het gemeenschappelijke thema ‘talentontwikkeling’. Dit zal gebeuren binnen in het educatieve programma van de voor Nederland unieke Hermitage voor Kinderen.

Cathelijne Broers, directeur Hermitage Amsterdam: "Ik ben buitengewoon blij en trots dat deze hoofdsponsor van het eerste uur opnieuw kiest voor samenwerking met de Hermitage Amsterdam. Het vertrouwen dat ABN AMRO hiermee uitspreekt in onze tentoonstellingen en educatieve programma’s is voor ons, als niet-gesubsidieerde instelling, fantastisch nieuws.”

Caroline Princen, lid Raad van Bestuur ABN AMRO: "In de afgelopen vijf jaar hebben wij vele ontvangsten voor onze relaties en hun kinderen mogen organiseren in de Hermitage. Met de verlenging van dit contract willen wij naast deze ontvangsten ook een verdieping aanbrengen. ABN AMRO vindt het belangrijk jong talent de kans te geven zich te ontplooien. Wij denken een toegevoegde waarde te kunnen leveren aan het educatieve programma van de Hermitage voor Kinderen".

Educatie is een belangrijke pijler van de Hermitage Amsterdam. Het educatieprogramma draait om social inclusion. Onder het motto ‘ieder kind heeft recht op de ontdekking van zijn artistieke talent’ is een ambitieus programma gerealiseerd voor de groepen 4, 5 en 6 uit het basisonderwijs. De tentoonstellingen in de Hermitage Amsterdam spelen hierin een belangrijke rol, zodat kinderen op een volwassen manier leren van en met de kunst en daarmee hun creatieve talenten kunnen ontwikkelen. Voor bijzondere talenten bestaat een speciaal ontwikkelingsprogramma Hermitage Atelier en het vervolgprogramma Hermitage Academie, dat is gericht op verdere talentontwikkeling en op kennis van kunstgeschiedenis.

De Hermitage voor Kinderen huist in een eigen pand aan de Nieuwe Herengracht en omvat vijf ateliers, twee leslokalen en een Kinderkantine. Het is daarmee de grootste educatieve ruimte van museaal Nederland. Jaarlijks bezoeken gemiddeld 15.000 basisschoolleerlingen de Hermitage voor Kinderen.