ABN AMRO Cultuurfonds opgericht

ABN AMRO wil ook de kleinere culturele instellingen ondersteunen. Daarom is sinds 25 augustus 2017 het ABN AMRO Cultuurfonds in het leven geroepen. De presentatie was op de Uitmarkt in Amsterdam.

Het fonds gaat jaarlijks 150.000 euro verdelen onder kleinere cultuurinstellingen. Het Nationale Theater kreeg na de presentatie 25.000 euro voor een project met jong talent en CineKid 10.000 euro.

ABN AMRO heeft het Cultuurfonds opgericht, zo laat het weten, "omdat kunst en cultuur een afspiegeling zijn van de Nederlandse samenleving en essentieel voor de individuele ontplooiing. Het verrijkt onze samenleving. Dit zijn belangrijk waarden voor ABN AMRO en dat is waarom de bank al jarenlang betrokken is bij de culturele sector. Daarnaast wilt ABN AMRO met zijn betrokkenheid het cultureel ondernemerschap bevorderen. De sponsoring door de bank zorgt ervoor dat kunst, muziek, design en theater een zo breed mogelijk publiek bereiken. Maar meer dan sponsor, wilt ABN AMRO partner zijn. ABN AMRO wilt zo effectief mogelijk gebruik maken van de mogelijkheden die de bank heeft en van zijn partners. Daarbij stelt ABN AMRO zijn kennis en netwerk beschikbaar. Omdat de praktijk uitwijst dat grotere instellingen en stichtingen beter in staat zijn fondsen te werven, subsidies te verkrijgen en bedrijven aan zicht te binden wilt ABN AMRO ook de kleinere culturele instellingen ondersteunen. Daarom is sinds 25 augustus 2017 het ABN AMRO Cultuurfonds in het leven geroepen."

Een bijdrage kan worden aangevraagd door alle instellingen uit de culturele sector. De voorwaarden voor het aanvragen van een bijdrage zijn:
* Een geoormerkt project dat niet in de exploitatie is opgenomen
* De realisatie van het project genereert impact
* Het betreft een aanvraag van een instelling, geen individu
* Van a-religieuze en a-politieke aard
* Het betreft een innovatief, cultureel initiatief
* Het is een project binnen Nederland
* De maximum bijdrage is € 25.000,- voor een (deel)project
* De financiële bijdrage geldt voor maximaal 1 jaar
* Per kalenderjaar kan per instelling maximaal 1 project worden aangevraagd.

Aanvragen worden door 3 leden van het Culturele Hart van ABN AMRO beoordeeld. Het Culturele Hart is een platform binnen ABN AMRO. Het bestaat uit 35 medewerkers uit verschillende disciplines die met de culturele branche te maken hebben. Over de uitslag van de aanvraag wordt geen correspondentie gevoerd.
Meer informatie: abnamrocultuurfonds@nl.abnamro.com.