Aegon eerste commerciële partner Fries Museum

Aegon wordt de eerste commerciële partner van het Fries Museum. Op 10 mei 2017 ondertekenen Aegon en het museum in Leeuwarden een meerjarig partnerschap. In 2017 en 2018 gaan het museum en Aegon nauw samenwerken om met de aankomende grote tentoonstellingen over Mata Hari en M.C. Escher een breed publiek te bereiken.

Aegon draagt bij aan de tentoonstellingen die het Fries Museum maakt over Mata Hari en M.C. Escher, als onderdeel van Leeuwarden – Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Ook in de maatschappelijke projecten van Aegon rondom schulden en kansen wordt intensief samengewerkt met het museum. Onderdeel van het partnerschap is bovendien de bruikleen van een houtsnede van M.C. Escher uit de kunstcollectie van Aegon.

Kris Callens, directeur Fries Museum: "Met dit partnerschap maken het Fries Museum en Aegon maatschappelijk verantwoord ondernemen concreet. Daarnaast dragen we samen het positieve vestigingsklimaat van Leeuwarden en Friesland uit. Het museum is erg verheugd dat een belangrijke werkgever als Aegon met dit partnerschap het belang van cultuur binnen en buiten het bedrijf onderstreept. Wij streven ernaar dit partnerschap ook na 2018 verder te zetten.”

Ook Aegon reageert verheugd: "We voelen ons zeer verbonden met Leeuwarden en vinden het dan ook een grote eer om de komende tijd samen met het Fries museum de tentoonstellingen over Mata Hari en M.C. Escher te verwelkomen”, aldus Otto van der Harst, directeur Communicatie Aegon Nederland.

Aegon is met 1100 medewerkers een grote werkgever in de Leeuwarden. Vanuit die rol ondersteunt het bedrijf verschillende maatschappelijke en culturele initiatieven in de stad, waaronder schouwburg de Harmonie en projecten rondom armoede en schulden.
Het Fries Museum zoekt nadrukkelijk de verbinding met het bedrijfsleven. Sinds de opening van het nieuwe Fries Museum in 2013 heeft het een kring van zakelijke vrienden. Inmiddels steunen bijna 40 bedrijven het Fries Museum. Aegon is de eerste commerciële partner van het museum, dat streeft naar drie gelijkwaardige partners. "Van musea wordt cultureel ondernemerschap gevraagd. Het binden van sponsoren is daar een belangrijk onderdeel van. Het Fries Museum zet daar actief op in. De overeenkomst met Aegon toont aan dat wij een bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke doelstellingen van bedrijven en die behoefte professioneel kunnen invullen”, aldus Liesbeth van Keimpema, manager sponsoring, vrienden & fondsen van het Fries Museum.

Foto: Ruben van Vliet