Audi verlengt samenwerking met Stedelijk Museum

Audi en het Stedelijk Museum Amsterdam hebben hun samenwerking verlengd tot en met 30 juni 2019. Audi is al sinds 1999 aan het Stedelijk erbonden. Vernieuwing en design zijn de verbindende factoren tussen het museum en Audi.

De nieuwe overeenkomst tussen het Stedelijk Museum Amsterdamen Audi gaat in op 30 juni 2017 en loopt tot en met 30 juni 2019. Het contract waarin de samenwerking is vastgelegd, werd getekend door Gerard Jansen(directeur Audi Nederland) en Karin van Gilst (zakelijk directeur Stedelijk Museum Amsterdam).
"Het Stedelijk is dé plek waar iedereen moderne enhedendaagse kunst en vormgeving kan ontdekken en beleven. En precies daar zit de link met Audi – vernieuwing en design zijn de verbindende factoren", aldus het Stedelijk Museum.

Audi-rijders kunnen meegenieten van de samenwerking tussen het Stedelijk en Audi. Het Stedelijk en Audi organiseren samen zogenaamde walk&talks. Dit zijn exclusieve rondleidingen voor kleine groepen door het museum. Een kunsthistoricus zorgt daarbij voor inspirerende begeleiding.

In 1999 verbond Audi zich als sponsor aan het Stedelijk. Sinds 2005 is het merk tevens Founder. Mede door de ondersteuning van Audi heeft het museum een ingrijpende verbouwing en vernieuwing kunnen doorvoeren.Het museum in zijn huidige vorm dateert van 2012. De Audi-zaal is het startpunt voor elk bezoek aan het Stedelijk.