Concertgebouworkest verlengt partnerships met ING en Unilever

Met ingang van 2016 worden de partnerships van het Koninklijk Concertgebouworkest met zijn hoofdsponsors ING en Unilever geprolongeerd met een periode van 10 jaar.

Middels de verlengde verbintenis met ING en Unilever zal de succesvolle samenwerking op lokaal, landelijk en wereldwijd niveau verder worden uitgebouwd.

Algemeen Directeur van het Concertgebouworkest, Jan Raes: "Wij zijn zeer verheugd dat ING, Unilever en het Koninklijk Concertgebouworkest de samenwerking gedurende zo’n aanzienlijke periode continueren. Dat is een duidelijk signaal van ons wederzijdse geloof in excellentie en in onafgebroken focus op talent. ING en Unilever hebben zich uiterst loyale en betrokken partners getoond sinds beide partnerships van start gingen. Wij zijn tevens van mening dat hun blijvende toewijding aan het delen van kennis een verdere verrijking betekent voor onze ambities bij het ontwikkelen van nieuwe formats voor ons publiek overal ter wereld. Verlengingen geven blijk van een groot onderling vertrouwen en bereiden de weg voor toekomstige partnerships met andere toonaangevende bedrijven van vergelijkbare statuur als ING en Unilever."

Ralph Hamers, CEO van ING: ''Wij zijn er trots op dat we een van de beste orkesten ter wereld blijven steunen. Deze langetermijnverbintenis stelt ons in staat om deze Nederlandse culturele icoon de komende tien jaar verder te versterken en zo bij te dragen aan zijn unieke nationale en internationale positie. Wij delen dezelfde waarden op het gebied van topkwaliteit en innovatie. Dat stelt ons instaat om samen een ambitieuze toekomst op te bouwen."

Paul Polman, CEO van Unilever: "Wij zijn verheugd ons partnership met het Koninklijk Concertgebouworkest, een van de meest toonaangevende culturele instellingen ter wereld, te verlengen. Wij kijken er naar uit om samen gemeenschappelijke programma’s te blijven ontwikkelen en van elkaar te leren. Wij geloven natuurlijke partners te zijn omdat wij dezelfde grensoverschrijdende mentaliteit hebben en ons ieder op ons eigen gebied verbinden aan excellentie."