Grote ongelijkheid in kunstensector zeggen WOMEN Inc. en ABN AMRO

In de Nederlandse kunstwereld bestaan voor vrouwen en mannen nog grote verschillen in beloningen en kansen, zo blijkt uit het vandaag gepubliceerde rapport ‘Een nog onverteld verhaal’ van WOMEN Inc. en partner ABN AMRO. Voor iedere 100 euro die een vrouwelijke kunstenaar momenteel per jaar verdient wordt er bij de mannelijke kunstenaar 50 euro meer bijgeschreven.

ABN AMRO is een samenwerking aangegaan met WOMEN Inc. Door coaching, netwerkmogelijkheden en kennisoverdracht wil de bank de weg naar kansengelijkheid in de culturele sector in een stroomversnelling.

Hoewel het merendeel van de Nederlanders op de hoogte is dat mannelijke kunstenaars meer verdienen dan hun vrouwelijke collega’s, komt dit grote verschil voor velen als een verrassing. Volgens een aanvullende peiling van PanelWizard schat 81 procent van hen dit verschil onterecht lager in.

“De ongelijkheid in de cultuursector is dus niet alleen enorm maar ook systemisch”, zegt Emma Lok, directeur van WOMEN Inc., de belangenorganisatie die zich inzet voor de emancipatie van vrouwen. Sander Bestevaar, hoofd Sponsoring & Events bij ABN AMRO sluit zich hierbij aan: “We weten dat überhaupt sprake is van inkomensongelijkheid, maar dit verschil in de kunstsector is enorm.” Dit jaar zijn ABN AMRO en WOMEN Inc. een samenwerking gestart om onder meer deze ongelijkheid aan te pakken.

Uit het rapport blijkt dat de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in de beeldende kunst zich naast beloning op nog twee vlakken manifesteert: representatie en onbewuste vooroordelen. Zo is slechts 13 procent van de kunst in Nederlands acht grootste musea gemaakt door een vrouw. Bovendien bevat 70 procent van alle kunsttentoonstellingen in Nederland geen enkel werk dat door een vrouw gemaakt is.
Daarnaast hebben onbewuste vooroordelen als gevolg dat kunst lager gewaardeerd wordt op het moment dat mensen weten denken dat het door een vrouw is gemaakt. ‘’De ongelijkheid in de kunstwereld is illustratief voor de ongelijkheid die in de gehele samenleving is tussen vrouwen en mannen”, aldus Lok. “Kunst verwondert en kan een ander perspectief bieden op je eigen werkelijkheid. Daarom is het zo belangrijk dat in musea diverse verhalen te zien zijn en dat die gelijkwaardig gewaardeerd worden.’’

In de aanvullende peiling onder 1.188 Nederlanders komt eenzelfde sentiment naar voren. Van de ondervraagden geven ongeveer acht op de tien aan het onbegrijpelijk te vinden dat mannelijke kunstenaars zoveel meer verdienen. Vrouwen zijn hier stelliger in dan mannen: respectievelijk 90 procent noemt het niet van deze tijd ten opzichte van 73 procent bij de mannelijke respondenten.

Volgens ABN AMRO en WOMEN Inc. is er meer aandacht en een concrete aanpak nodig om meer gelijkheid in de kunstwereld te bewerkstelligen. “De sector is zelf al wel in beweging. Dat omarmen wij natuurlijk van harte, maar we denken dat het sneller kan", aldus Bestevaar.

Het onderzoek is in juli 2022 uitgevoerd door PanelWizard in opdracht van ABN AMRO. 1.188 Nederlanders van 18 jaar en ouder, representatief naar geslacht, leeftijd, gezinssituatie, arbeidsparticipatie, opleiding en regio, hebben meegedaan aan het onderzoek.