"We hebben goed gekeken naar wat werkt en wat niet"

Interview Pieter Cool (Van Lanschot)

Van Lanschot en het Van Gogh Museum hebben de lopende sponsorovereenkomst verlengd tot eind 2019. Toegankelijkheid speelt binnen de nieuwe overeenkomst een belangrijke rol, waarbij het de ambitie is om meer Nederlanders het museum te laten bezoeken. Pieter Cool, sponsormanager bij Van Lanschot, geeft toelichting.

Het vorige contract had een lengte van drie jaar. Waarom is dit keer de keuze gemaakt voor een verlenging met twee jaar?
Pieter Cool: "Deze verlenging hoorde bij de contractafspraken die we in 2014 hebben gemaakt. Toen hadden we al de optie om de samenwerking met twee jaar te verlengen. Daar hebben we nu gebruik van gemaakt.”

De eerste drie jaar lag de focus op de opening van de nieuwe entree. Nu ligt de nadruk op toegankelijkheid.
"In feite had je het bij de nieuwe entree ook al over het toegankelijker maken van het museum. De komende twee jaar willen we toegankelijkheid bijvoorbeeld invulling gaan geven door een programma waarmee je, als je blind of slechtziend bent, toch kunt zien wat er geschilderd is. Die techniek is nu nog in ontwikkeling.”

Jullie hebben bij de verlenging ook de ambitie uitgesproken om meer Nederlanders het museum te laten bezoeken.
"In 2016 heeft het museum bijna 2,1 miljoen bezoekers getrokken. Een vijfde van de mensen die het Van Gogh Museum aandoet zijn Nederlanders. We voelden ons ook aangesproken door het commentaar vorig jaar van de SponsorRing-jury die opmerkte dat we kansen lieten liggen om meer jonge mensen naar het museum te krijgen. Daar gaan we naar kijken. Binnen onze doelgroep is jong overigens eerder 40 dan 18 jaar. We gaan geen programma’s ontwikkelen om heel veel kinderen naar het museum te krijgen. Maar op de vrijdagavonden zou je kunnen proberen meer mensen uit Amsterdam zelf het museum te laten bezoeken."

In het persbericht wordt specifiek gerefereerd aan de SponsorRing. In hoeverre heeft het winnen van die prijs vorig jaar meegespeeld bij de verlenging?
"Het is vooral een waardering geweest waardoor mensen bij ons intern er ook anders naar zijn gaan kijken. Iedereen weet wel dat we deze sponsoring doen, maar ik merk nu dat de interesse voor het sponsorship groter is geworden, ook vanuit onze andere merken Evi en Kempen. Daar zeggen mensen nu dat ze er ook wat mee willen doen. Op die manier heeft het winnen intern een positieve impact gehad.”

Door het winnen van de SponsorRing is de interesse intern voor het sponsorship groter geworden

Welke activatiemogelijkheden zitten er in het nieuwe contract?
"We hebben een aantal nieuwe dingen toegevoegd of versterkt en we gaan een aantal zaken wat minder doen. We hebben goed gekeken naar wat goed werkt en wat niet. Je merkt dat je na drie jaar wat andere dingen moet doen voor de kantoren om het aantrekkelijk te houden. Enerzijds krijg je dat doordat het museum een aantal keren per jaar een nieuwe tentoonstelling heeft. Volgend jaar gaan we tijdens de bloesemperiode een activatie doen rond dat thema op het Museumplein. En we verwachtten veel van de tentoonstelling Van Gogh en Japan die eind maart 2018 opent. We zien dat de rondleidingen na sluitingstijd erg veel belangstelling oplevert. Dat gaan we intensiveren. Daarentegen merkten we dat het aantal rondleidingen voor klanten met kinderen achter bleef bij de verwachtingen. Ook de workshop ‘collectiebeheer’ had minder belangstelling. Dat is dan te specifiek denk ik.”

Is de sponsorfee die jullie betalen hiermee omhoog gegaan?
"Nee, we betalen jaarlijks hetzelfde bedrag als in de voorgaande periode.”

Het nieuwe contract is getekend vlak voordat jullie afscheid namen van Jacqueline Rutten als Hoofd Development bij het Van Gogh Museum en waar je lang nauw mee hebt samengewerkt. Dat maakte het bijzonder?

"Klopt. Dat we dit contract nog samen hebben kunnen voorbereiden en konden tekenen voordat ze naar het Centraal Museum gaat was heel speciaal.”

Drie jaar geleden heeft Van Lanschot in zijn sponsorstrategie gekozen voor kunst in plaats van golf. Heeft het nieuwe beleid gebracht wat jullie er van hadden verwacht?
"Belangrijk is dat kunst van iedereen is en voor iedereen toegankelijk, of je nu jong of oud bent. Kunstsponsoring is voor een breder publiek toegankelijk dan golf. Dat is het belangrijkste verschil. Bij de golfsponsoring zaten we veel meer op een oudere doelgroep en waren we gericht op een exclusievere groep mensen die de sport beoefenden. Als je als merk toegankelijker wilt worden, past het Van Gogh Museum beter bij je dan golf. We zijn tevreden met de resultaten die we door de switch hebben bereikt op de merkdoelstellingen verjongen en verbreden.”

De andere initiatieven die Van Lanschot heeft op cultuurgebied blijven ook doorgaan of daar worden nog sponsorships aan toegevoegd?
"Nieuwe sponsorships ligt niet voor de hand, maar als er opportunity’s zijn moet je ze natuurlijk pakken. Een uitdaging ligt op het gebied van de Van Lanschot Kunstprijs. We hebben hem dit jaar niet uitgereikt omdat we bij de inzendingen onvoldoende inzendingen vonden zitten waar het werk en de toelichting de tijdsgeest weerspiegelde. We moeten kijken hoe we die prijs een vervolg gaan geven.”

Blije gezichten bij de verlening van het partnership met tweede van links Pieter Cool en tweede van rechts Jacqueline Rutten.