KLM en Rijksmuseum sluiten partnership

President-directeur Camiel Eurlings van KLM en hoofddirecteur Wim Pijbes van het Rijksmuseum hebben hun handtekening gezet onder de afspraak dat de luchtvaartmaatschappij de komende twee jaar het transport van zowel collectie als mensen van het Rijksmuseum sponsort.

Camiel Eurlings: "Na eerdere succesvolle samenwerking bij bijzondere kunstwerktransporten zijn wij verheugd het partnerschap met het Rijksmuseum nu structureel te maken. Samen zetten wij ons in voor het behoud van Nederlands cultureel erfgoed en de wereldwijde promotie ervan. Dat sluit naadloos aan bij de promotie van Nederland als toeristische en zakelijke bestemming, waar KLM zich al 95 jaar voor inzet.”

Wim Pijbes: "KLM en Rijksmuseum horen bij elkaar. Het is onze beider ambitie om mensen en cultuur te verbinden. Om Nederland en alleswaar Nederland trots op is waar dan ook ter wereld toegankelijk te maken.”

In 2012 en 2013 verzorgde KLM ook al het vervoer van De Brieflezende Vrouw van Johannes Vermeer uit 1663 naar drie continenten waar het schilderij een belangrijk bruikleen was op diverse tentoonstellingen over de Hollandse Gouden Eeuw. KLM droeg hiermee bij aan de wereldwijd geslaagde campagne in de aanloop naar de opening van het vernieuwde Rijksmuseum in april 2013. Anderhalf jaar later hebben bijna 4 miljoen mensen de publiekslieveling in haar vertrouwde omgeving kunnen bewonderen.