Miljoenensteun voor culturele sector van private fondsen

De BankGiro Loterij en een groot aantal private fondsen gaan samen de culturele sector ondersteuning geven voor theaterproducties, tentoonstellingen en concerten in de anderhalvemeter-samenleving. Hiervoor is ruim 16 miljoen euro bijeen gebracht in het nieuw opgerichte - en tijdelijke - Kickstart Cultuurfonds.

Het fonds is opgericht door de volgende initiatiefnemers: BankGiro Loterij, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en de VandenEnde Foundation. De fondsen Stichting Droom en Daad, Ammodo, Fonds 21, Zadelhoff Fonds/Zadelhoff Cultuur Fonds, Fonds 1818, Stichting Zabawas én het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben zich bij het initiatief aangesloten. De bijdrage van Kickstart Cultuurfonds is bestemd voor organisaties die geen gebruik kunnen maken van het extra overheidspakket van 300 miljoen euro voor de cultuursector.

De beperkingen voor bezoekersaantallen van theaters, concertzalen en musea zijn vanaf 1 juli weliswaar losgelaten, maar de anderhalvemeter-richtlijn blijft voorlopig van kracht. Dat is een belangrijk obstakel voor de sector om weer volop creatief aan de slag te kunnen. Er zijn voorlopig geen volle museum- en theaterzalen mogelijk en daarmee zijn veel producties en tentoonstellingen niet rendabel en dreigen te sneuvelen. “En dat betekent een verarming van het culturele aanbod in Nederland”, aldus Adriana Esmeijer, directeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds en woordvoerder van Kickstart Cultuurfonds.

Kickstart Cultuurfonds gaat daarom de culturele sector helpen zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden én vooral creatief en productief te blijven voor een zo groot mogelijk publiek. “De nood is hoog en met ons Kickstart Cultuurfonds kunnen we niet alles oplossen”, aldus Adriana Esmeijer: “Maar dik zestien miljoen euro is natuurlijk een prachtig bedrag! En met die extra steun kunnen theaters en musea hun gebouwen coronaproof maken en voorstellingen en tentoonstellingen programmeren die in het ‘nieuwe normaal’ niet rendabel genoeg zouden zijn.” Theaterproducenten worden opgeroepen om niet alleen met aanpassingen, maar ook met nieuwe plannen te komen.

Minister juicht initiatief toe

Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ondersteunt Kickstart Cultuurfonds: “Geweldig dat de private fondsen met dit initiatief komen. Daar dragen we graag aan bij. Het is een belangrijke steun in de rug voor al die talenten uit de culturele en creatieve sector. Het biedt meer mogelijkheden voor nieuwe voorstellingen, concerten en exposities. En daar heeft het publiek ook echt behoefte aan.”

Theaters, concertzalen, musea en theaterproducenten kunnen vanaf 15 juli in vier aparte tranches – voor theaters, concertzalen & poppodia, producenten, musea - hun plan indienen voor een productie, voorstelling, concert of tentoonstelling, aangepast aan de anderhalvemeter-samenleving of daar speciaal voor gemaakt. Theaters en musea kunnen bijvoorbeeld een aanvraag doen voor noodzakelijke aanpassingen in de zaalindeling, de foyer of de kassa-apparatuur of het inhuren van extra personeel om het publiek te begeleiden.
Alle mogelijkheden en voorwaarden voor ondersteuning staan op www.kickstartcultuurfonds.nl . Naar verwachting kunnen de eerste bijdragen vanaf begin augustus worden toegekend en uitgekeerd.

Foto: Roy Beusker