Sponsorinkomsten Stedelijk Museum gehalveerd

De sponsorinkomsten van het Stedelijk Museum in Amsterdam zijn in 2018 gehalveerd ten opzichte van 2017. Dat blijkt uit het jaarverslag van het museum.

De sponsorinkomsten in 2018 bedroegen 836.336 euro. Dat is 689.259 euro minder dan in 2017 toen de inkomsten 1.525.595 euro bedroegen. Door de afnemende sponsoropbrengsten heeft het Stedelijk Museum Amsterdam het boekjaar 2018 afgesloten met een klein negatief exploitatieresultaat: 4.011 euro.

Over de reden waarom de inkomsten zo zijn teruggelopen zegt het jaarverslag dat ‘na de ontwikkelingen in 2017 het museum in 2018 volop aandacht [besteedt] aan het investeren in de bestaande relaties omdat enige terughoudendheid te bespeuren is’. Zoals bekend was er in 2017 veel heisa rondom het vertrek van directeur Beatrix Ruf. Ook zakelijk directeur Karin van Gilst stapte in 2017 op. Later stapten ook de volledige raad van toezicht en het bestuur van het Stedelijk Museum Fonds op.

Sponsoring maakt 30% van de inkomsten van de afdeling Development uit. 48% komt uit fondsen, 12% uit memberships en 10% uit het Stedelijk Museum Fonds. Wanneer we naar het totale aandeel van sponsoring in de baten van het museum kijken, maakt dat maar 2,75% uit van de 30,7 miljoen euro. Het Stedelijk Museum Amsterdam voorziet voor 38 procent in zijn eigen inkomsten uit kaartverkoop, bijdragen van fondsen, sponsoren en particulieren.

Voor 2019 zegt het jaarverslag dat de baten die gerealiseerd worden door de activiteiten van de afdeling Development 'onzekerder' zijn. "Deze inkomsten zijn afhankelijk van de bereidheid van sponsoren, donateurs en fondsen. Na de gebeurtenissen in de afgelopen twee jaar, is een deel van de relaties van het museum terughoudender geworden. Door extra inspanningen gericht op relatiemanagement en transparante communicatie over de ambities en ontwikkelingen van het museum, verwacht het museum in de komende jaren de inkomsten op peil te brengen en te houden".


Rabobank Amsterdam verlengde in 2018 het contract als hoofdsponsor van het Stedelijk Museum in ieder geval met drie jaar tot en met 2020, het jaar dat het museum 125 jaar bestaat. Rabobank Amsterdam is sinds 2011 hoofdsponsor van het museum. De bijdrage ligt rond 600.000 euro per jaar. Dat betekent dat naast de bijdrage van de bank er nog zo’n 240.000 euro aan andere sponsorinkomsten is. Andere sponsors zijn onder andere Tata Steel Nederland, Audi, illy en Freshfields Bruckhaus Deringer.

In 2018 hebben in totaal 130 evenementen in het Stedelijk Museum plaatsgevonden, waarvan 48 inhoudelijke evenementen (waaronder openingen, de Museumnacht en Rabo Familiedag) en 82 commerciële (partner) evenementen, van onder meer onze sponsors en zakelijke relaties. De extra inkomsten die commerciële evenementen genereren voor het museum zijn met 37% gestegen ten opzichte van 2017.