Stedelijk Museum Alkmaar en Rabobank gaan samenwerken

Stedelijk Museum Alkmaar wordt de komende drie jaar financieel ondersteund door Rabobank Alkmaar e.o.. Het partnership werd vorige maand in het museum bekrachtigd door beide directeuren, Ralph van Soomeren (Rabobank Alkmaar e.o.) en Patrick van Mil (Stedelijk Museum Alkmaar).

Directeur Patrick van Mil: "Wij zien deze bijdrage als een erkenning voor ons onderscheidende tentoonstellingsprogramma, educatieve activiteiten en verbreding van ons publiek. Rabobank Alkmaar onderschrijft met deze bijdrage de ambitie van Stedelijk Museum Alkmaar."

Directievoorzitter Ralph van Soomeren: "Stedelijk Museum Alkmaar vervult een culturele, educatieve en toeristische functie en draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor burgers en bedrijven in de regio”.
In het kader van het partnership organiseert Rabobank speciale activiteiten voor klanten en leden van de bank. In 2018 staan onderscheidende tentoonstellingen op stapel die een betekenisvolle bijdrage leveren aan de regio. In het jubileumjaar van de Grote of Sint-Laurenskerk programmeert Stedelijk Museum Alkmaar meesterwerken uit de Gouden Eeuw van Salomon van Ruysdael en Pieter Saenredam, die de kerk meermalen portretteerden. Verderop in het jaar een prikkelende tentoonstelling over de veranderende wereld van De Koe, de bijzondere focustentoonstelling Het Mysterie Mondriaan en de allereerste overzichtstentoonstelling van kunstenaar Piet van Wijngaerdt, de grondlegger van de Bergense School.

Op de foto: Ralph van Soomeren (links, Rabobank Alkmaar e.o.) en Patrick van Mil (rechts, Stedelijk Museum Alkmaar). Fotografie: Erna Faust