Vattenfall verbindt zich als Business Partner aan Dutch Design Foundation

Vattenfall en Dutch Design Foundation maken in 2023 kennis als partners. Vattenfall verbindt zich als Business Partner aan Dutch Design Foundation en samen starten zij een What if Lab.

Als partners hebben Vattenfall en Dutch Design Foundation de ambitie innovatieve en technische ontwerpkracht in te zetten voor concrete vraagstukken binnen Vattenfall en de energiewereld. Met dit partnership kan Dutch Design Foundation ontwerpers verbinden aan de energietransitie en de bijbehorende vraagstukken. Zo kunnen ze gezamenlijk werken aan innovaties en nieuwe ideeën over hoe de transitie in de toekomst verder vormgegeven kan worden.

Naarmate de overgang naar een energieneutraal systeem vordert, zal de vraag naar fossielvrije elektriciteit aanzienlijk toenemen. Tegelijkertijd is er een toenemende vraag naar energie. Om op een duurzame manier aan deze groeiende behoefte te voldoen, is de inzet van windturbines cruciaal. Windturbines in een windpark hebben een operationele levensduur van 30 jaar. Maar wat doen we daarna met de ontmantelde onderdelen van de windturbines? In samenwerking met Vattenfall is What If Lab op zoek naar ontwerpers om aan deze ontwerpvraag te werken.

What if Lab is een platform waar vanuit de samenwerking tussen ontwerpers en opdrachtgevers (bedrijfsleven, overheden en instituten) wordt geactiveerd en gefaciliteerd. Een platform dat inzet op creatieve denkkracht voor de vormgeving van onze gezamenlijke toekomst. What if Lab biedt een duidelijk raamwerk om te ontdekken hoe ontwerpers en ontwerpmethodiek (langdurig) organisaties kunnen ondersteunen in het ontwikkelen en onderzoeken van oplossingen voor complexe vraagstukken.

Eerder sloot de Dutch Design Foundation voor aanstaande editie partnerships met Rabobank en Renault.