Vereniging Rembrandt start zakelijke partnerschappen

Vanaf nu kunnen niet alleen individuele kunstliefhebbers, maar ook zakelijke organisaties zich verbinden aan de Vereniging Rembrandt. Met een zakelijk partnerschap dragen zij bij aan het behoud en de verdere verrijking van de Collectie Nederland. De eerste partners van de Vereniging Rembrandt zijn Rembrandtje Chocolade en The School of Life Amsterdam.

Op woensdag 11 mei luidde de Vereniging Rembrandt deze eerste zakelijke samenwerkingsverbanden in met de traditionele gongslag op de Amsterdamse beurs, in aanwezigheid van directeuren Alexandra Hutter van Rembrandtje Chocolade en Laurens Knoop van The School of Life Amsterdam. Beide partijen doneren een deel van hun opbrengst aan de missie van de Vereniging Rembrandt. Zo werd begin dit jaar met steun van de Vereniging Rembrandt het schilderij De Vaandeldrager aangekocht, volgens kenners het belangrijkste werk van de schilder Rembrandt dat nog in particuliere handen was.

Alexandra Hutter is bijzonder blij met de samenwerking. "Nederland mag trots zijn op haar rijke kunstcollectie. Onze verbintenis aan de Vereniging Rembrandt is voor mij niet alleen een hommage aan deze specifieke kunstenaar, met wie wij ons ook zo verbonden voelen – het is een partnerschap met het openbaar kunstbezit van Nederland als geheel."
Ook Laurens Knoop ziet een grote meerwaarde in het partnerschap. ‘Door iets terug te geven aan de maatschappij, kun je ontzettend veel in gang zetten. Het zorgt voor diepgang in het ondernemerschap."
Daar sluit partnerschap manager Michiel Huisinga van de Vereniging Rembrandt zich bij aan. "Kunst fascineert en inspireert, maatschappelijk ondernemen ook. We geloven dat deze mooie voorbeelden doen volgen."