Windpark Fryslân nieuwe hoofdsponsor Fries Museum

Windpark Fryslân wordt de nieuwe hoofdsponsor van het Fries Museum in Leeuwarden. Kris Callens, directeur van het Fries Museum en Huib Morelisse, bestuursvoorzitter van Windpark Fryslân ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst. Het partnerschap kent een looptijd van drie jaar en een optie voor nog twee jaar.

Kris Callens (Fries Museum) en Huib Morelisse (Windpark Fryslân) tekenen de samenwerkingsovereenkomst. Foto: Ruben van Vliet.


Dankzij de samenwerking kan het museum de komende jaren een ambitieuze programmering bieden, waaronder de volgende week te openen tentoonstelling Christoffel & Kate Bisschop: Verlangen naar vroeger. De sponsoring door Windpark FryslânHet zou gaan om een totale bijdrage van 450.000 euro.

Volgens directeur Kris Callens is het geen toeval dat de nieuwe hoofdsponsor een duurzaam energiebedrijf is. ‘Duurzaamheid is een belangrijk element in de bedrijfsvoering van het Fries Museum, al vanaf de bouw van het gasloze museum en het energieneutrale depot (Kolleksjesintrum Fryslân). Als toonaangevend museum van de meest circulaire regio van Nederland willen we nu doorpakken en de aandacht verbreden naar alle aspecten van onze werkzaamheden, zowel voor als achter de schermen. Zo wordt het Fries Museum ook een etalage voor verduurzaming, die helpt om het maatschappelijke draagvlak voor deze noodzakelijke ontwikkeling te vergroten."

Het partnerschap met het Fries Museum past volgens Huib Morelisse bij de belofte van Windpark Fryslân om inwoners van Friesland te laten meeprofiteren van het windpark. ‘Het Fries Museum is een belangrijke drager van de Friese cultuur en een motor voor het cultureel toerisme. Met de sponsoring van het Fries Museum willen we bijdragen aan de Friese cultuur en trots en aan de toeristische economie in de provincie.’ Met name rond duurzaamheids- en onderwijsprojecten van beide organisaties wordt actief gekeken naar mogelijke synergie en samenwerking. De maatschappelijke betekenis van het Fries Museum voor de Provinsje Fryslân, met aandacht voor educatie en participatie, wordt door Windpark Fryslân ondersteund, alsmede het beheren en toegankelijk maken van de collectie Fryslân voor alle Friezen.

Windpark Fryslân is gelegen in het Friese deel van het IJsselmeer bij Breezanddijk. Het windpark omvat 89 turbines van 4,3 MW en produceert in totaal 382,7 MW groene stroom. Dit komt overeen met het stroomgebruik van ongeveer 500.000 huishoudens. Het is wereldwijd het grootste windpark in een binnenwater.
Het Fries Museum biedt met zijn grote en gevarieerde collectie een spiegel naar het verleden en perspectieven op de toekomst. Het museum is de schatkamer voor erfgoed en beeldende kunst en trekt, verbindt en inspireert zowel bewoners als nationale bezoekers, met in het Fries Verzetsmuseum bijzondere aandacht voor de Tweede Wereldoorlog. Vanaf 17 juni presenteert het Fries Museum een grote tentoonstelling over het 19de eeuwse kunstenaarsechtpaar Christoffel en Kate Bisschop.

Het Fries Museum wordt mede gefinancierd door Windpark Fryslân, de Provincie Fryslân, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de VriendenLoterij, Ir. Abe Bonnema Stichting en de Vrienden van het Fries Museum.