ABN AMRO en de Esther Vergeer Foundation: samen voor gelijke kansen

ABN AMRO en de Esther Vergeer Foundation gaan vanaf dit jaar een officieel partnership aan. Na jaren vooral indirect samen te hebben gewerkt, via het Fonds Gehandicaptensport, blijkt nog genoeg werk aan de winkel op het gebied van gelijke kansen voor minder valide jonge sporters.

Esther Vergeer: "Bijna 70% van de kinderen met een beperking geeft aan eenzaam te zijn. Sport zorgt ervoor dat je niet alleen fysiek en mentaal sterker wordt, maar het maakt je ook zelfstandiger en zelfredzamer. Onze ambitie is dat alle kinderen met een lichamelijke beperking de kans krijgen ‘gewoon’ te sporten, op reguliere sportverenigingen; net als ieder ander kind."

ABN AMRO heeft een heldere maatschappelijke ambitie: een schonere en gelijkere wereld achterlaten voor onze kinderen. Sponsoring biedt met haar partnerships en activiteiten in de domeinen sport, cultuur en maatschappij niet alleen een podium voor dit verhaal, maar ook een manier om daadwerkelijk concrete impact te maken. "Vanuit sponsoring focussen wij ons, aansluitend op de strategie van de bank, op de thema’s klimaat en gelijke kansen. Dit laatste sluit naadloos aan op de Esther Vergeer Foundation. Door de handen ineen te slaan, kunnen we gelijke kansen voor jonge sporters met een beperking vergroten", aldus Ernst Boekhorst, hoofd Brand, Sponsoring en Foundation.

De bank neemt op dit thema een actieve rol in. ‘Via de partnerships die wij aangaan, willen wij fungeren als een motor voor meer (kansen)gelijkheid. Dat gaat een stuk verder dan het leveren van een financiële bijdrage. Zo delen we onze kennis en netwerk en ontwikkelen we gezamenlijk activiteiten die moeten leiden tot meer awareness én echte maatschappelijke verandering op de lange termijn.

ABN AMRO World Wheelchair Tournament

De samenwerking is er één met historie. In nauwe samenwerking met Esther Vergeer initieerde de bank dertien jaar geleden het ABN AMRO World Wheelchair Tournament (WWTT), vanuit de drive om meer bekendheid te genereren voor het rolstoeltennis. Op dit internationale toernooi krijgen de spelers zoveel mogelijk dezelfde faciliteiten als de spelers van het reguliere toernooi, iets wat uniek is. De samenwerking met de Esther Vergeer Foundation zal de gezamenlijke inspanningen rond het WWTT verder verdiepen en het verhaal verder verspreiden.

De Esther Vergeer Foundation zorgt via verschillende landelijke projecten dat de kinderen op de juiste plek binnen de vereniging terecht komen en dat de vereniging klaar is om de kinderen op een plezierige, veilige manier een plaatsje bij de vereniging te geven. De Esther Vergeer Foundation neemt letterlijk en figuurlijk alle drempels weg.
Voor meer informatie over de Esther Vergeer Foundation kunt u contact opnemen met directeur Marie-Louise Lemmen via marie-louise@esthervergeerfoundation.nl.