Achmea sponsort Niet Normaal

Achmea is hoofdsponsor van de 'Niet Normaal'-tentoonstelling in De Beurs van Berlage in Amsterdam. De tentoonstelling, annex manifestatie vindt plaats van december 2009 tot en met maart 2010.

Achmea laat weten: ‘De manifestatie Niet Normaal kan door haar inhoud, scherpte en humor vele deuren openen en bijdragen aan een brede maatschappelijke discussie. Niet Normaal sluit goed aan bij de 'waarzijnwemeebezig'-campagne van Achmea. Vanuit de coöperatieve achtergrond is Achmea een belangrijke partner voor maatschappelijke zekerheid en zorg. Dat brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee. Achmea stelt belangrijke maatschappelijke thema’s ter discussie.
[…] Ook Niet Normaal houdt die spiegel voor en zet aan tot nadenken. Achmea herkent zich in die aanpak en onderstreept het belang en de rol die kunst en kunstenaars vervullen in het publieke debat. De beeldende kunst van Niet Normaal is een vinger aan de pols van de samenleving en confronteert ons met ‘waar we mee bezig zijn’.’

Naast Achmea is het VSBfonds hoofdfinancier. De tentoonstelling wordt ook ondersteund door SNS Reaal Fonds, Turing Foundation en Stichting Doen.