AFAS Foundation en Edukans bundelen krachten om werkloosheid tegen te gaan

AFAS Foundation en Edukans gaan een driejarige samenwerking aan om werkloze jongeren in Kenia aan werk te helpen. Net als in Nederland hebben ze daar een enorm te kort aan jongeren met een praktijkgerichte opleiding. Het doel van de samenwerking is om 9.000 jongeren te trainen in relevante vaardigheden om daarmee zelf een baan te vinden of een eigen bedrijf te starten. Dit zorgt voor een beter toekomstperspectief voor henzelf en hun families.

De grootste reden van werkloosheid onder Keniaanse jongeren is de enorme kloof tussen de vaardigheden van de jongeren en de behoefte van de arbeidsmarkt. Daarom biedt Edukans in samenwerking met AFAS Foundation een programma aan waar 30 mbo’s in Kenia aan mee werken om de kwaliteit van hun opleidingen te verbeteren. Naast praktische vaardigheden, zoals ambacht in de kleding-, metaal- en elektriciteitsindustrie, is er ook aandacht voor ondernemersvaardigheden en digitale vaardigheden. Zo leren jongeren een professioneel profiel op te bouwen waarmee ze online kunnen solliciteren. Tevens worden de opleidingen gelinkt aan het bedrijfsleven om o.a. stages te faciliteren. Op deze manier kunnen jongeren praktijkervaring opdoen en sluiten de vaardigheden die zij leren beter aan op de vraag vanuit het bedrijfsleven.

Kenia voerde in 2020 een onderzoek uit naar armoede onder haar bevolking. Deze uitkomsten gaven aan dat er nog veel werk te doen is. Zo kunnen 16 miljoen mensen zichzelf niet voorzien in hun basisbehoeften: voeding, kleding en onderdak.¹ Daarnaast groeit 42% van de kinderen onder de 18 op in arme gezinnen. Werkeloosheid onder jongeren in Kenia is hoog. Maar liefst 22% van de jongeren tussen 20 en 24 jaar heeft geen werk.² En dat zorgt voor armoede, stress en ontneemt hen de kans een toekomst voor zichzelf op te bouwen. Beroepsonderwijs speelt een cruciale rol om jongeren alsnog een kans te bieden op een goede baan.

Petra van Haren, directeur Edukans: "De behoefte aan opgeleide vakmensen in Kenia is enorm. Met de steun van AFAS Foundation krijgen Keniaanse jongeren de kans op een goede vakopleiding en worden zij geschoold in zogeheten ‘life skills’. Dat betekent dat ze interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden ontwikkelen en dat ze getraind worden in besluitvaardigheid, creativiteit, assertiviteit en het vermogen tot onderhandelen. Hiermee willen we jongeren het vertrouwen geven dat ze invloed uit kunnen oefenen op hun situatie. In partnerschap met AFAS Foundation kunnen we grote impact maken, maar liefst 54.000 familieleden hebben namelijk profijt van dit programma.”

Het driejarig programma wordt mogelijk gemaakt door de AFAS Foundation. Gerben Eversdijk, directeur van AFAS Foundation: “Het is van groot belang om te investeren in het opleiden van jongeren, zodat zij de vaardigheden krijgen die nodig zijn om aan de vraag van de arbeidsmarkt te voldoen. Beroepsonderwijs speelt een cruciale rol om hen een kans te bieden op een goede baan. Ik ben er trots op dat we met dit programma een steentje bij kunnen dragen aan het creëren van kansen voor jonge mensen. Door te werken aan het terugdringen van jeugdwerkeloosheid ondersteunen we jongeren en hun families om te bouwen aan een stabiele toekomst."

De AFAS Foundation inspireert om beter te doen en droomt ervan om de wereld een stukje mooier te maken voor diegenen die dit hard nodig hebben. De Foundation stelt op een innovatieve en transparante manier geld beschikbaar voor duurzame projecten die in binnen- en buitenland een grote impact maken. In 2023 is voor de Foundation 8,5 miljoen euro beschikbaar dat verdeeld wordt over meer dan 500 projecten. Meer informatie over het indienen van een aanvraag en de criteria die gehanteerd worden bij de beoordeling vindt men via www.afas.foundation/project-aanmelden.