AkzoNobel en Rode Kruis gaan samenwerken

Akzo Nobel is een wereldwijde samenwerking aangegaan met het Rode Kruis.

De samenwerking valt samen met de start van een 5 miljoen euro kostend Community Program en het verschijnen van het eerste CSR rapport van de onderneming. In het CSR-rapport benadrukt Akzo Nobel de Triple P uitgangspunten als basisprincipes in de bedrijfsvoering.

Maatschappelijke betrokkenheid is een belangrijk element in het CSR-rapport. Het wereldwijde Community Program is ontwikkeld om werknemers aan te moedigen en te inspireren voor een actieve betrokkenheid bij locale maatschappelijke projecten.

"Het Community Program gaat verder dan de traditionele benadering", aldus CEO Hans Wijers. "Ofschoon geld nog steeds een belangrijk onderdeel is, menen we dat initiatief, betrokkenheid en kennis en kunde van onze werknemers net zo belangrijk zijn in het succes van Akzo Nobels maatschappelijke projecten. Door uit te gaan van de energie en talenten van onze werknemers geloven we dat het Community Program een verschil kan maken voor de samenleving waarin we wonen en werken."

Een deel van het jaarlijkse budget van 5 miljoen euro zal in 2005 niet alleen gebruikt worden voor de initiatieven van werknemers, maar zal voor 1,5 miljoen euro ook gealloceerd worden voor het Rode Kruis. Het Rode Kruis zal het geld gebruiken om projecten te ondersteunen in gebieden waar Akzo Nobel actief is. Akzo Nobel medewerkers krijgen bovendien de gelegenheid aan deze projecten mee te werken.