Amref Flying Doctors werkt samen met Schiphol

Schiphol en Amref Flying Doctors zijn sinds 1 januari 2017 een samenwerking aangegaan voor de duur van drie jaar om geld in te zamelen en aandacht te vragen voor een betere gezondheid in Afrika.

Het doel van de samenwerking is om circa 4.000 mensen in Afrika een medische training te geven, waardoor ongeveer twee miljoen mensen toegang tot gezondheidszorg krijgen. Een van de manieren waarop Schiphol en Amref Flying Doctors geld in gaan zamelen, is via collectezuilen in de terminals.

Patricia Vermeulen, directeur van Amref Flying Doctors: "Fantastisch dat reizigers en medewerkers van Royal Schiphol Group ons gaan helpen het nijpende tekort aan medisch personeel in Afrika terug te dringen. We zijn erg trots gekozen te zijn als de partner van Royal Schiphol Group.”

Amref Flying Doctors en Royal Schiphol Group hebben een duidelijke link vanwege hun luchtvaartactiviteiten. Royal Schiphol Group verbindt Nederland met de rest van de wereld en mensen met elkaar. Als internationale gezondheidsorganisatie verbindt Amref Flying Doctors medisch personeel met de meest afgelegen en onherbergzame gebieden van Afrika.