ARAG steunt Hulphond Nederland

ARAG steunt Hulphond Nederland bij de opleiding en inzet van hulphonden voor mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag.

Onder het motto ‘Mensen kansen geven in het leven’ levert ARAG een financiële bijdrage aan de ambitie van de stichting om jaarlijks duizend mensen te helpen met de inzet van een hulphond.

ARAG en Hulphond Nederland zijn aan elkaar verbonden vanuit de gezamenlijke doelstelling om de maatschappij beter en het leven leefbaar te maken. ARAG helpt door juridische problemen op te lossen of te voorkomen en brengt daarmee brengt rust, zekerheid en structuur. Mensen met een hulphond worden zelfredzaam, leven niet langer in onzekerheid en hebben het gevoel er weer helemaal bij te horen.

Marc van Erven, CEO van ARAG: “Deze samenwerking past perfect bij wat ons al sinds 1935 drijft: iedereen toegang willen bieden tot het recht om gelijke kansen te geven. Ik vind het fantastisch om te zien hoe een hulphond mensen weer een nieuw toekomstperspectief kan geven”.

Rudolph Strickwold, directeur Marketing en Commercie van Hulphond Nederland: “Wij zijn ontzettend blij met de steun van ARAG. Hiermee kunnen wij meer hulphonden opleiden. Een hulphond biedt zelfredzaamheid, nieuw perspectief en onbetaalbare vriendschap. En dat is precies waar de mensen die wij helpen terecht naar verlangen.”