Gardena en Unicef sluiten langdurig partnerschap

Op Wereldwaterdag op 22 maart 2018 begint een langdurig partnerschap van Gardena en Unicef met als eerste doelstelling om in de volgende drie jaar ca. 150.000 mensen toegang tot zuiver drinkwater te geven.

Beide partners willen op deze manier hun expertise samenbrengen: al meer dan 50 jaar is Gardena een van de leidinggevende fabrikanten van intelligente, innovatieve producten en systemen voor tuinonderhoud en -irrigatie. Unicef is de belangrijkste hulporganisatie voor watervoorziening en hygiëne in noodsituaties. Het kinderfonds van de Verenigde Naties zet zich al jarenlang wereldwijd in voor de verbetering van de watervoorziening, van sanitair en fundamentele hygiëne, hoofdzakelijk voor uiterst hulpbehoevende gezinnen in de armste landen.Binnen het partnerschap ondersteunt Gardena het wereldwijde WASH-programma (water, sanitair en hygiëne) van Unicef met een aanzienlijke bijdrage. Met WASH zorgt Unicef bijvoorbeeld voor de watervoorziening in dorpen, in Afrikaanse landen zoals Ethiopië en Zuid-Soedan. Scholen worden uitgerust met sanitaire installaties zodat zo veel mogelijk kinderen naar school kunnen. In noodsituaties of bij natuurrampen brengt Unicef dagelijks duizenden liters water naar vluchtelingenkampen, helpt het ziekenhuizen en zorgt het voor de reparatie van water- en sanitaire systemen. In de voorbije drie jaar heeft Unicef ertoe bijgedragen dat wereldwijd meer dan 49 miljoen mensen in nood toegang tot zuiver water kregen.

Het partnerschap van Gardena en Unicef staat in het teken van de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals, SDG). Eén doelstelling hiervan is tegen 2030 alle mensen op duurzame wijze water en sanitaire voorzieningen ter beschikking te stellen.
Suzanne Laszlo – Directeur UNICEF Nederland: "We zijn trots op deze nieuwe internationale samenwerking met Gardena. Water en het zinvolle gebruik van deze grondstof is essentieel voor de toekomst van kinderen. Helaas sterven er wereldwijd nog steeds heel veel kinderen omdat ze geen toegang hebben tot schoon water of sanitaire voorzieningen. Samen met Gardena gaan we ons de komende jaren inzetten voor deze kinderen. We kijken uit naar de samenwerking en het resultaat van dit mooie partnership!”

Paul Rebergen, Commercieel Directeur GARDENA Nederland: "Water is een waardevolle hulpbron, waarmee we bedachtzaam moeten omspringen. Daarom helpen wij met onze producten tuinbezitters om de irrigatie van hun planten zo efficiënt mogelijk te maken. UNICEF levert waardevol werk om de ernstige problemen met de voorziening van levensbelangrijk drinkwater te verhelpen. Dat willen wij als verantwoordelijke onderneming in het kader van duurzaamheid ondersteunen. De Wereldwaterdag 2018 is het begin van een langdurig partnerschap.”