IT4Kids partner van Krajicek Foundation

IT4Kids gaat vanaf heden de Krajicek Foundation structureel financieel ondersteunen. Door de krachten te bundelen worden nog meer jongeren en kinderen, voornamelijk meisjes, de mogelijkheid geboden zich via sport en spel op een positieve manier te ontwikkelen. Beide organisaties zetten zich in voor kinderen die nauwelijks kans hebben te sporten.

“De missies van IT4Kids en die van de Krajicek Foundation sluiten naadloos op elkaar aan", aldus Richard Krajicek, oprichter Krajicek Foundation. "Ik ben dan ook heel blij met deze nieuwe partner. Door samen te werken kunnen we nog meer kinderen door middel van sport een kans geven op een positieve toekomst en dus meer impact creëren."

Mirjam Roos, Voorzitter van IT4kids: "We zijn ongelooflijk dankbaar dat we dankzij onze donateurs de Krajicek Foundation kunnen ondersteunen. We zetten onze missie voort. Ieder kind moet kunnen sporten en spelen.”Het partnerschap tussen IT4Kids en de Krajicek Foundation is erop gericht zoveel mogelijk meisjes uit aandachtswijken aan het sporten te krijgen.

"Deze meisjes worden van huis uit vaak minder gestimuleerd om te sporten en te bewegen, waar sporten voor jongens vaak vanzelfsprekender is," legt Krajicek uit. Een van de initiatieven om meisjes meer aan het sporten te krijgen is het Krajicek Meiden Event dat IT4Kids samen met de Krajicek Foundation gaat organiseren op zondag 2 juli 2017 in Almere. Het lijkt zo gewoon, maar buiten spelen en sporten is voor kinderen in aandachtswijken niet vanzelfsprekend. Juist voor die kinderen maakt de Krajicek Foundation buitenspelen bijzonder. De Krajicek Foundation biedt hen al 20 jaar een sociaal veilige plek (Krajicek Playground), de nodige begeleiding (Krajicek Scholarshippers) en de kans op een studiebeurs. Zo kunnen deze kinderen zich op een positieve manier ontwikkelen en zijn zij ook een rolmodel voor andere kinderen in hun buurt.

Ook Stichting IT4Kids zet zich in voor kinderen die vanuit hun thuissituatie minder mogelijkheden hebben om zich op sportief gebied te ontwikkelen. Sinds de oprichting in 2013 stelt IT4Kids bedrijven en organisaties in staat afgeschreven hardware te doneren. De restwaarde van deze hardware wordt via IT4Kids gedoneerd aan organisaties of projecten die bijdragen aan de fysieke, cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen – veelal middels sportactiviteiten. Het doel van IT4Kids samen met haar partners is de komende 2 jaar minimaal 50.000 kinderen aan het sporten en bewegen te krijgen.