Kearney business partner van Right to Play

Adviesbureau Kearney is de komende drie jaar business partner van Right To Play.

Kearney heeft een leidende positie op het vlak van strategie en operations. Het is één van de vier wereldwijd opererende Strategy Consultants actief in meer dan 40 landen. Impact is de rode draad in alle projecten van Kearney. Voor hun klanten, voor hun medewerkers, maar ook voor de maatschappij in brede zin. Vanuit die gedachte steunt Kearny een aantal maatschappelijke organisaties. Nu mag Right To Play zich daar ook toe rekenen.

Remko de Bruijn, Partner bij Kearney: “Talentontwikkeling is de basis van ons succes en we investeren veel in onze mensen. Kansen krijgen om je talenten te ontwikkelen is niet voor iedereen weggelegd. En zeker niet voor elk kind. Daarom zijn we blij en trots een bijdrage te kunnen leveren aan Right To Play, een maatschappelijke organisatie opgericht door Olympisch kampioen Johann Olav Koss, die kinderen helpt zich te ontwikkelen door de kracht van spelen in te zetten. Een prachtig doel waar we graag aan bijdragen!”

Right To Play werkt graag samen met organisaties om de kracht van spelen door te geven. Als business partner van Right To Play investeert men niet alleen in de speelprogramma’s van Right To Play en daarmee in de toekomst van kinderen, maar ook de eigen organisatie. Je krijgt als partner waardevolle speelmomenten terug. "Spelen draagt niet alleen bij aan de gezonde ontwikkeling van kinderen. Spelen is ook van grote meerwaarde op de werkvloer. Het inspireert en verbindt medewerkers en het stimuleert het autonome denken en leidt buiten de gebaande paden. Spelen spreekt je creativiteit aan en geeft inspiratie voor nieuwe oplossingen. Het wapent tegen stress."