Postcode Loterij blijft IVN Natuureducatie steunen

De Nationale Postcode Loterij heeft besloten de samenwerking met IVN voor een periode van tenminste vijf jaar voort te zetten.

Sinds 1996 ontvangt IVN ieder jaar een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij voor tal van projecten die mens en natuur verbinden. Het geld wordt onder andere gebruikt voor jaarlijks terugkerende evenementen als ModderDag, het vergroenen van buurten en de gezondheidscampagne #2uurnatuur Challenge. Daarnaast wordt geld van de Postcode Loterij gebruikt voor projecten als Schone Rivieren en Tiny Forest.

Onlangs is de samenwerking door de Nationale Postcode Loterij geëvalueerd en heeft de Raad van Commissarissen besloten met IVN verder te willen gaan. Dit betekent dat IVN jaarlijks een bedrag van € 1,35 miljoen euro ontvangt om haar belangrijke werk voor mens en natuur voort te zetten.

IVN-directeur Jelle de Jong is heel blij met het besluit. ‘Wij zijn heel dankbaar dat de deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij al sinds lange tijd bijdragen aan natuurbeleving voor kinderen, jongeren, volwassenen en (kwetsbare) ouderen. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek laat immers zien dat natuur bijdraagt aan vitaliteit, creativiteit en geluk. In 2021 hopen we nog veel meer kinderen te betrekken bij het vergroenen van hun directe leer- en leefomgeving.'