Oranje Fonds en Nationale-Nederlanden samen sterker tegen armoede

Het Oranje Fonds en Nationale-Nederlanden gaan samenwerken om de aanpak van armoede en schulden in Nederland te ondersteunen. Zij richten daarvoor het programma ‘Samen Sterker tegen Armoede’ op, waarvoor Nationale-Nederlanden €1,5 miljoen beschikbaar stelt.

Bijna 1,1 miljoen Nederlanders leven in armoede en 1,5 miljoen huishoudens hebben forse betalingsachterstanden, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Planbureau. Deze aantallen stijgen naar verwachting verder door de toegenomen inflatie. Het hulpaanbod voor mensen in armoede en problematische schulden is echter vaak versnipperd over verschillende lokale instanties zoals gemeenten, voedselbanken en andere hulpaanbieders. Het gevolg is dat de hulp vaak niet toereikend is.

Met het ‘Samen Sterker tegen Armoede’ programma willen het Oranje Fonds en Nationale-Nederlanden lokale initiatieven ondersteunen die een integrale en laagdrempelige schuldenaanpak bevorderen. Hierdoor kunnen mensen sneller en beter worden geholpen. Bijvoorbeeld, een gezin dat kampt met problematische schulden krijgt dan niet alleen eten van de voedselbank maar ook ondersteuning van een schuldhulpmaatje. Daarnaast wordt geholpen met het zoeken naar werk en mogelijke besparingen, bijvoorbeeld op de energierekening. Ook andere initiatieven kunnen in aanmerking komen voor financiering, bijvoorbeeld wanneer gemeente en maatschappelijke organisaties gaan samenwerken om de wachttijd voor schuldhulpverlening te verkorten.

“Hulp sluit beter op elkaar aan op plekken waar écht wordt samengewerkt. Deze initiatieven willen we graag met Nationale-Nederlanden verder versterken. Zo bereiken we meer mensen en heeft iedereen toegang tot het juiste aanbod. Hierdoor vallen mensen niet meer buiten de boot,” aldus Sandra Jetten, directeur Oranje Fonds.

“Als Nationale-Nederlanden zetten wij ons al vele jaren in om de financiële redzaamheid in Nederland te vergroten en om armoede door problematische schulden te verkleinen. Met het ‘Samen sterker tegen armoede’ programma willen we een concrete bijdrage leveren aan een laagdrempelig en effectief hulpaanbod,” aldus Tjeerd Bosklopper, CEO Netherlands Non-life, Banking & Technology NN Group.

Vanaf maandag 21 november 2022 kunnen lokale allianties een aanvraag indienen voor het nieuwe programma. Meer informatie: Samen Sterker tegen Armoede | Oranje Fonds